Yle Uutiset kertoo, että toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi viimevuonna pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa, Tampereella ja Oulussa. Keskimäärin sosiaalitoimen asiakasmäärä kasvoi 2,2 prosentilla. Eniten tukea saaneiden määrä kasvoi pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa, keskimäärin 8,8 prosenttia.

Yleisin tukea saaneiden ryhmä ovat yksinasujat, jotka nostivat tuesta lähes kolme neljäsosaa. Lapsiperheitä toimeentulotukea saaneista oli 12,3 prosenttia. Toimeentulotuen saajista lähes 60 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja.

MIKA MÄNNISTÖ