Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppasen mielestä kuntien on tehostettava ja kehitettävä terveydenhuollon palveluja.

Vuoteen 2040 yli 85-vuotiaiden osuus kasvaa nykyisestä 1,8 prosenttiyksiköstä yli 6 prosenttiin. Tämä on iso haaste kunnille. Samassa ajassa työssäkäyvien osuus väestöstä pienenee yli 10 prosentilla.

– Terveyskeskussairaalat ja erikoissairaanhoidon yksiköt joutuvat entistä kovempien haasteiden keskelle. Resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä, jos asialle ei tehdä mitään, Tolppanen toteaa.

Vuodeostot täynnä

Moniin terveyskeskussairaaloihin on jatkuva jono ja vanhuksia päätyy päivystyksestä erikoissairaanhoitoon ilman lääketieteellistä syytä, koska terveyskeskusten vuodeosastoilla ei yksinkertaisesti ole tilaa.

– Vanhukset tulevat yleensä terveyskeskuksen vuodeosastoille muista laitoksista, harvoin kotoa. Osa potilaista joutuu odottamaan pääsyä terveyskeskuksen osastolle erikoissairaanhoidossa. Tästä aiheutuu ylimääräisiä maksuja, Tolppanen sanoo.

– Esimerkiksi saattohoitoja joudutaan järjestämään osastohoitoina, myös erikoissairaanhoidossa, koska saattohoitopaikkoja ei ole. Tässä kohdassa säästäminen tulee varsin kalliiksi kunnille.

Yksityinen hoito halvempaa

Muutamissa kunnissa on toimittu esimerkillisesti ja saatu aikaiseksi huomattavia säästöjä keskittämällä yhteistyötä eri yksiköiden kesken.

– Esimerkiksi lääkäripalvelujen saatavuus on turvattu ympärivuorokautiseksi ja vanhustenhuollon hoitoketjun vastuu on siirretty yksityiselle sektorille. Nyt vaikuttaa siltä, että yksityinen tekee samat työt edullisemmin, kuin julkinen puoli. Jos näin on ja jos yksityistämisellä voidaan taata hoidon laatu ja saatavuus, on aika tarkastella asenteita, Tolppanen toteaa.

– Painopisteitä on myös siirretty kotihoitoon lisäämällä sen valmiuksia. Lisäksi kotihoidon asiakkaiden saama hyöty on moninkertaistunut.

Hoitoa saatava heti

Tolppasen mielestä on tärkeää, että terveyskeskuksien vuodeosastoille pääsee vaikka samana päivänä.

– Lisäksi huomioon otettava seikka on se, että hoitohenkilökunnan työhyvinvointi on parantunut monialaisen yhteistyön aikana, koska stressi ja kiire ovat helpottuneet, Tolppanen sanoo.

Tolppanen on hallitukselle tekemässään kirjallisessa kysymyksessä perännyt siltä toimia kuntien terveydenhuollon yksiköiden säästötoimenpiteisiin, tekemällä jatkossa yhteistyötä ja kehittämällä terveydenhuollon palveluita kaikilla hoidon tasoilla, niin että resurssit ja kustannukset saadaan tasapainoon.

PS VERKKOTOIMITUS