Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppasen tietoon on tullut, että selvitystä hylkeidensuojelualueiden vaikutuksesta Merenkurkun ammattikalastukseen – nykyiseen kaupalliseen kalastukseen – ei ole julkaistu, vaikka selvitys on tehty kymmenisen vuotta sitten.

Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioivat vuonna 2006 hylkeidensuojelualueiden vaikutukset ammattikalastukseen, nykyiseen kaupalliseen kalastukseen ja luonnonlohikantaan. Lisäksi tehtiin selvitys harmaahylkeiden pakoetäisyydestä.

– Kalastajilta saamieni tietojen mukaan selvitykset on tehty, mutta raportteja ei ole julkaistu. On myös epäselvää, onko niistä aiheutuvia seurauksia koskaan edes käsitelty ympäristöministeriössä tai maa- ja metsätalousministeriössä, Tolppanen sanoo.

Selvitys koskee Pohjanmaan rannikolla olevaa hylkeidensuojelualuetta, Snipansgrundin-Medelkallania, johon kuuluu 3 260 hehtaaria valtion omistamia merialueita Mustasaaren kunnassa.

– Ennen tämän suojelualueen perustamista, alue oli yksi tärkeimmistä kalastusalueista alueen puoliammattilais- ja ammattikalastajille, nykyisille kaupallisille kalastajille, Tolppanen toteaa.

Tolppanen on tehnyt ministeriöön kirjallisen kysymyksen siitä, missä vaiheessa kyseisten selvitysten käsittely ja arviointi on ministeriöissä, sekä milloin tiedot julkistetaan.

SUOMEN UUTISET