Pelkän kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saaja ei maksa eläkkeestään veroa, mutta menettää samalla oikeuden verotuksessa tehtävään kotitalousvähennykseen. Kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) jätti hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän perää, mitä hallitus aikoo tehdä, että kaikkein vähävaraisimmat vanhukset saavat kotitalousvähennykseen rinnastettavan edun ja voivat sen turvin asua kotona mahdollisimman pitkään.

– On paljon kotona asuvia, hyvin pientä eläkettä saavia ikäihmisiä. Monien voimat ovat ehtyneet siinä määrin, että ulkopuolinen apu olisi erityisen tarpeen, Tolppanen perustelee kysymyksessään.

– Nykylainsäädännön mukaan lapsilla on oikeus teettää vanhemmilleen kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja saada kyseinen etu. Kaikilla ikäihmisillä ei kuitenkaan ole lapsia tai työn teettäminen heidän avullaan ei muuten onnistu.

Kunnat myöntävät korjausavustuksia remonttitöihin, mutta kaikki muu, kuten hoivatyö ja kotitaloustyö, jää kokonaan eläkeläisen maksettavaksi. Korjaus asiaan tarjoaisi monelle ikäihmiselle mahdollisuuden asua pidempään omassa kodissaan. Samalla se kohentaisi työllisyyttä.

PS VERKKOTOIMITUS