Perussuomalaiset ovat vakaasti ja vahvasti puolustamassa suomalaisten työntekijöiden ja veronmaksajien oikeuksia. Tämän hetkinen Euroopan unioni on unohtanut tavallisen kansan. SDP:n tukema finanssi- ja EU:n pankkipolitiikka ovat ajaneet Euroopan talouden kuralle.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että kansalaisten verovaroilla tuetaan pankkeja, jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti.  Jos pankit ovat epäonnistuneet sijoitustoiminnassaan, ei ole kansalaisten asia maksaa menetettyjä varoja.

SDP:n tukeman linjan mukana Suomesta on menetetty 160 000 teollista työpaikkaa viimeisen viiden vuoden aikana.  Tämä ei ole ollut Suomen etu.  Jos sillä on haettu Euroopan sisämarkkinoiden hyvinvointia, pieleen meni. Unionin alueella on 26 miljoonaa virallisesti työtöntä ihmistä, heistä 260 000 asuu Suomessa.

Euroopan työttömiä auttaisi suunnattomasti, jos unionin kadottamat miljoonat löytyisivät. EU:n oma tilintarkastus on moittinut taloudenpitoa suurista virheitä 18 vuotta peräkkäin. Aina vaan tilit hyväksytään ja unioniin uskovat, eivät halua tehdä asialle mitään. Tämän hetkisen tiedon mukaan kateissa on 700 miljoonaa euroa. Mm. näitä puutoksia maksetaan suomalaisten veroeuroilla.

EU:n alkuperäinen tarkoitus oli turvata rauha yhdistämällä taloudelliset edut. Nykyinen unionin taloudenpito osoittaa, että vapaakauppaliito olisi jäsenmaille oikeudenmukainen vaihtoehto. Siihen ei liittovaltiota tarvita. EU:ssa voidaan tehdä yhteisiä päätöksiä silloin, kun se on välttämätöntä, muutoin päätökset on tehtävä kansallisesti. Esimerkiksi hyvää asumisperusteista sosiaaliturvaamme ei ole syytä muuttaa palapalalta työperusteiseksi, kuten EU-direktiivit nykyisin tekevät.

Suomalaisilla veroeuroilla on ensisilaisesti tarkoitus pitää yllä pohjoismaista hyvinvointivaltiotamme, joka ei päästä ketään tipahtamaan suojaverkon ulkopuolelle. Tästä periaatteesta on EU:n myötä luovuttu. Suomalainen sosiaaliturva jaetaan lapsilisien ja kotihoidontuen muodossa muihin Euroopan maihin, jos jompikumpi vanhemmista käy Suomessa töissä. Lisäksi alamme maksaa suomalaista sosiaaliturvaa myös Euroopan ulkopuolelta Suomeen töihin tulevalle, vain neljän viikon maassa olemisen jälkeen.

Minä en kutsu tätä vastuulliseksi politiikaksi.

Maria Tolppanen
kansanedustaja (ps.)