Tänään aamutelkkarissa eduskunnan ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen sanoi suoraan, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta syyllistyi perustuslain vastaiseen tekoon, kun se salasi vakoilutapauksen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalta.

Mielestäni tilanne ja teko on todella vakava. Suomen valtion ylimmät päätöksentekijät eivät saa toimia perustuslain vastaisesti. Ja jos niin tapahtuu, heidät on saatettava vastuuseen teostaan.

Vakoilutapauksen vuodettua julkisuuteen, sen salaisuutta perusteltiin sillä, että näin haluttiin estää asian vuotaminen julkisuuteen. Pertti Salolainen totesi aamulla, että koskaan aikaisemmin ulkoasianvaliokunnan jäsenet eivät ole vuotaneet salaista tietoa. Siksi on todella perustelematonta, että nyt vedottiin vuotojen estämiseen. Mistä siis oli lopulta kysymys, se on selvitettävä perin pohjin.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

Sisäasiainministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

Valiokunta käsittelee valmistelevasti tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunnan sihteeristönä toimii ulkoasiainministeriö.

Valiokunnan pöytäkirjat ovat salaisia. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin osallistuu myös valtioneuvoston viestintäjohtaja, joka tiedottaa päätöksistä pääministerin ohjeiden mukaan.

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.

Kokous voidaan kutsua koolle tasavallan presidentin tai pääministerin aloitteesta. Kokouksen sihteeristön tehtäviä hoitaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeristönä toimiva ulkoasiainministeriö.

REIJO TOSSAVAINEN