Britanniassa yhä useampi teini-ikäinen tyttö kokee biologisen sukupuolensa epämukavaksi ja hakee sukupuolenkorjaushoitoon. Maan tasa-arvoministeri Penny Mordaunt on tilannut tutkimuksen selvittämään, miksi sukupuolenkorjaushoitoihin hakeutuvien tyttöjen määrä on noussut 4 500 prosentilla eli lähes 50-kertaistunut alle vuosikymmenessä, Breitbart UK uutisoi.

Timesin mukaan hoitoon pyrki 40 tyttöä vuosina 2009-2010 ja 1 806 vuosina 2017-2018.

Terveysviranomaiset ovat huomanneet sukupuolenkorjaushoitoa haluavien tyttöjen määrän valtavan kasvun, mutta heillä ei ole tietoa, mistä se johtuu, ja mitkä sen pitkäaikaisvaikutukset ovat. On myös näyttöä siitä, että sama trendi on päällä muissakin maissa.

The Daily Mail kertoo, että joidenkin psykoterapeuttien mukaan nousu liittyy mielentervesongelmiin – samanlaisiin, jotka ovat itsetuhoisuusepidemioiden taustalla – ja molempiin altistaa sosiaalinen media.

Tuoreen tutkimuksen mukaan teinit, joilla ei ole lapsuudesta asti diagnosoitua sukupuolidysforiaa eli tyytymättömyyttä tai inhoa omaan sukupuoleensa, tulivat ”ulos kaapista” transsukupuolisina yleensä sen jälkeen, kun he olivat kuulleet ystäviltään samanlaisia ilmoituksia ja sitten uppoutuneet internetissä tietynlaisten web-sivustojen pariin. Brown Universityn käyttäytymistieteiden apulaisprofessori Lisa Littman kuvaa tätä ilmiötä diagnoosilla “rapid-onset gender dysphoria (ROGD)”, nopeasti kehittyvä sukupuolidysforia.

Teineillä sosiaalisesti tarttuva tauti

– Sukupuolidysforia näyttää syntyvän, kun vertaisryhmässä on yksi tai useampia ystäviä, joista on tullut sukupuolidysforisia ja jotka ovat identifioituneet transsukupuolisiksi samassa aikaikkunassa. Vanhemmat myös raportoivat, että heidän lapsensa sosiaalisen median ja internetin käyttö lisääntyi ennen transsukupuolisen identiteetin paljastamista. Littmanin kyselytutkimukseen osallistui anonyymisti 256 translapsen vanhempaa.

Vanhempien vastaukset osoittivat, että 87 prosenttia teineistä julistautui transsukupuolisiksi sen jälkeen, kun he olivat käyttäneet aiempaa enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja/tai heidän ystäväpiirissään oli sukupuolidysforia ikään kuin muoti-ilmiönä. Vastaukset osoittivat, että lapset, jotka ”tulivat ulos kaapista” transsukupuolisina tulivat suositummiksi ulostulonsa jälkeen.

Lisäksi lähes kahdella kolmasosalla tytöistä, joiden vanhemmat osallistuivat kyselyyn, oli aiemmin diagnosoitu ainakin yksi psykiatrinen kehityshäiriö ennen sukupuolidysforiaa. Puolet lapsista oli aiemmin käyttäytynyt itsetuhoisesti tai läpikäynyt traumaattisen kokemuksen.

– Vertaisryhmätartunta on yhdistetty masennusoireisiin, syömishäiriöihin, aggressioon, kiusaamiseen ja päihteiden käyttöön, Littman huomautti.

Kolme neljästä vanhemmista koki, että heidän lapsensa uskomus omasta transsukupuolisuudestaan oli virheellinen.

Transaktivistien painostus johti sensuuriin

Transaktivistit ovat Breitbartin mukaan tuominneet tutkimuksen, ja heidän kampanjansa sai Brown Universityn sensuroimaan tutkimuksen omilta nettisivuiltaan.

Umpieritykssairauksiin erikoistunut lääketieteen tohtori Michael Laidlaw kertoi Breitbartille, että nuorille ihmisille annettavien hormonihoitojen pitkän aikavälin vaikutukset voivat olla tuhoisia.

– Useimmat lapset, yhdessä tutkimuksessa jopa sata prosenttia lapsista, joille annettiin biologisen puberteetin estävää hoitoa, jatkoivat sukupuolta korjaaviin hoitoihin – mikä johtaa steriliteettiin.

Paitsi että hormonihoidot ovat haitallisia, ne ovat myös usein turhia. Laidlawin mukaan 63-98 prosenttia lapsista, joilla on sukupuolidysforia tai sukupuoli-identiteetin häiriö, ovat kasvaneet ulos näistä ongelmista ennen aikuisuuden kynnystä.

Suomen Uutiset