Maataloustuottajat joutuvat Pohjoismaissa kamppailemaan korkeiden tuotantokustannusten kanssa ja toimeentulo on usein kiikun kaakun. Nykymaailmassa jonkin asteinen omavaraisuus ruokatuotannossa lienee useimpien mielestä kannatettavaa. Siksi maataloutta on tuettava. Eräs konkreettinen keino maatalouden kustannusten leikkaamiseksi on maatalouskoneiden polttoaineverojen laskeminen.

Maatalouskoneiden päästöt ovat SVT:n mukaan Ruotsissa samaa luokkaa kuin koko kotimaan lentoliikenteessä. Siitä huolimatta maan hallitus on päättänyt tukea fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä maataloudessa yhä suuremmin verohelpotuksin.

Henkilöauton fossiilisen dieselpolttoaineen ympäristöverot ovat Ruotsissa 4,71 kruunua litralta (0,45 euroa). Heinäkuun alusta ruotsalainen maanviljelijä saa maksamastaan fossiilisesta diesellitrasta palautusta 2,43 kruunua (0,23 euroa). Tuki on voimassa vuodenvaihteeseen asti.

Tuki jakaa puolueet

Maa- ja metsätalouden dieseltuki on tänä vuonna Ruotsissa 600 miljoonaa kruunua (57 miljoonaa euroa). Puolueet ovat olleet tuesta tukkanuottasilla koko sen olemassaolon ajan. Vasemmistopuolue ja vihreät haluisivat luopua koko maatalouden dieseltuesta. Ruotsidemokraatit taas haluaisivat luopua koko maatalouden dieselverosta.

Maataloustuotannossakin pitää jollakin aikataululla luopua fossiilisista polttoaineista, koska koko yhteiskunnassa toimitaan niin. Ainakaan Ruotsissa ei tiedetä, milloin tämä olisi mahdollista.