Kansanedustaja Ano Turtiainen kysyi vastikään työministeri Tuula Haataiselta, aikooko ministeri puuttua Etelä-Savossa muhivaan kriisiin, kun Juvan suurin työnantaja Salico Oy siirtyy pois paikkakunnalta. Kirjallisessa kysymyksessä hän arvioi, että vaikutukset ovat laajat niin työpaikkojen kuin verotulojenkin kannalta.

– Hienoa, että ministeri tarttui nopeasti tekemääni aloitteeseen ja rupesi toimiin. Myös Juvan kunnanjohtajan kanssa tekemämme yhteistyö mahdollisti nopean ja kattavan tiedonsaannin ja sen, että pystyin puuttumaan asiaan ajoissa, Ano Turtiainen kiittelee.

Irtisanomiset vaikuttavat monen perheen arkeen

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa kerrotaan, että Juvan tilanteen vakavuus ja laajuus on huomioitu, ja Juvan kunta saa tukea tilanteeseensa.

– Ministeri kertoi vastauksessaan, että rahallisia resursseja on käytettävissä ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa ja että toimenpiteiden valmistelua on tehty Salicon johdon, henkilöstön edustajien ja kunnan virkamiesten yhteistyönä. Salicon tilalle on myös etsitty uusia potentiaalisia työnantajia. Nämä olivat juuri niitä huolenaiheita, mistä kysyin ministeriltä, Turtiainen kertoo.

– Vaikka olen tyytyväinen, että peräänkuuluttamani toimenpiteet on käynnistetty, on tapaus silti surullinen. Irtisanomistarve on yli sata henkilöä. Juvan kokoisessa kunnassa tämän mittaluokan irtisanomiset vaikuttavat monen perheen arkeen. Toivon, että saamme pikaisesti uusia työnantajia Juvalle ja että mahdollisimman moni työllistyy nopeasti.

Pallo ELY-keskuksella ja kunnan johdolla

Ministerin vastauksessa mainitaan myös, että valtion vuoden 2020 talousarviossa on varattu yhteensä 21 miljoonan euron määräraha ”alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -momentille. Tästä rahasta 5 miljoonaa euroa suunnataan keväällä 2020 maakunnille niin sanottuun omaehtoiseen kehittämiseen. Etelä-Savolle suunnattavaa rahoitusosuutta voidaan alueen omalla päätöksellä käyttää käsillä olevan rakennemuutoksen hoitamiseen.

– Juvalle luvatussa tukiasiassa pallo on nyt alueen ELY-keskuksella ja kunnan johdolla. Paikallisena kansanedustajana annan kunnan johdolle täyden tuen neuvotteluihin ELY-keskuksen kanssa, Turtiainen lupaa.

SUOMEN UUTISET