Tuoreen eurobarometrin mukaan maahanmuutto on tällä hetkellä EU:n suurin ja kasvavahaaste. Myös kansallisella tasolla eurooppalaisia huolettaa maahanmuutto melkein yhtä paljon kuin työttömyys. Eurooppalaiset pelkäävät myös terrorismia, joskin hieman vähemmän kuin edellisessä kyselyssä.

Syksyn 2017 eurobarometrin mukaan maahanmuuttokysymykset ovat ykköshuolenaihe peräti 39 prosentille eurooppalaisista. Edelliseen kyselyyn verrattuna huoli maahanmuutosta oli kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kyselyssä ei eroteltu tavallista maahanmuuttoa EU-maiden sisällä tai työperäistä maahanmuuttoa EU-maihin turvapaikanhakijoista ja kiintiöpakolaisista muodostuvasta humanitaarisesta maahanmuutosta.

Toiseksi suurin haaste on terrorismi, jonka mainitsi 38 prosenttia vastaajista. Luvussa on viimevuotisen kuitenkin laskua kuusi prosenttiyksikköä. Lasku voi heijastaa sitä, että terrorismin vastaiset viranomaistoimet ovat pystyneet viime aikoina ehkäisemään kaikkein eniten uhreja vaatineita iskuja, jolloin terroristien keinovalikoima on rajoittunut autojen ja teräaseiden käyttöön.

Terrorismi ja maahanmuutto ovat paljon suurempia Euroopan tasoisia huolenaiheita kuin yleinen taloustilanne (17 prosenttia), jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne (16 prosenttia) ja työttömyys (13 prosenttia), jotka ovat pysyneet viime mittauksen tasolla.

Kansallisella tasolla eniten eurooppalaisten huolta herättävät edelleen työttömyys (25 prosenttia) ja maahanmuutto (22 prosenttia).

Luottamus EU:hun matelee 40 prosentin tuntumassa

Luottamus EU:hun matelee 41 prosentissa, kun edellisessä mittauksessa luottavaisia oli 42 prosenttia. Luottamus EU:hun on suurinta sellaisissa EU-tukien saamapuolen maissa kuten Liettuassa (64 prosenttia) ja Bulgariassa (57 prosenttia) sekä useita EU-instituutioita isännöivässä Luxemburgissa (56 prosenttia). Luottamus EU:hun on heikentynyt 17 maassa.

Eurooppalaisten enemmistö (57 prosenttia) suhtautuu yhä optimistisesti EU:n tulevaisuuteen (57prosenttia, kasvua yksi prosenttiyksikkö). Pessimistisimpiä ovat kreikkalaiset (60 prosenttia ”pessimistejä”, 37 prosenttia ”optimisteja”) ja EU:sta lähtöä tekevät britit (48 prosenttia ”pessimistejä”, 44 prosenttia ”optimisteja”).

Luottamus EU:n tulevaisuuteen on suurinta Irlannissa (80 prosenttia), Luxemburgissa (72 prosenttia) ja Maltassa (70 prosenttia).

Paljon epäileväisempiä unionia kohtaan ovat eräät suuret, EU:n tulevaisuuden kannalta hyvin merkittävät jäsenmaat Italia (50 prosenttia luottavaisia) ja Ranska (49 prosenttia luottavaisia). Suurista maista Saksassa optimisteja oli kuitenkin 64 prosenttia.

Suomen Uutiset