Miksi niin moni suomalainen lukee vasta- ja vaihtoehtomedioita, kuten MV-lehteä, PT-Mediaa, Kansalaista tai Oikeaa Mediaa? Ilmeinen vastaus on koko ajan ollut kaikkien niiden tiedossa, jotka vähääkään tuntevat maahanmuuttokriittistä, kansallismielistä ja arvokonservatiivista kenttää: siksi että valtavirtamediaan ei luoteta. Nyt sen vahvistaa myös tutkimus.

Tampereen yliopiston tutkijat Elina Noppari ja Ilmari Hiltunen ovat julkaisseet tutkimuksen, johon on haastateltu MV-lehden ja muiden suomalaisten vaihtoehtomedioiden tekijöitä ja lukijoita.

Vastamedioita seuraavat tulevat tutkimuksen mukaan erilaisista yhteiskuntaluokista ja taustoista. Yhteistä lukijoille näyttää olevan se, että he ovat menettäneet ainakin osin luottamuksensa journalismiin.

Tutkijoiden mukaan parin viime vuoden aikana käyty vilkas keskustelu valeuutisista ja valemediasta on ollut ilmiötä yksinkertaistavaa ja paikoin karikatyyrimäistä, Tamperelainen kertoo.

– Julkista keskustelua niin sanotusta valemediasta ovat käyneet pääasiassa journalistit, ja fokus on ollut faktantarkistuksessa ja mediakasvatuksessa. Aihepiirin yhteydessä on puhuttu lähinnä tietoisesta harhaanjohtamisesta, verkkohäiriköinnistä ja vihan lietsonnasta. Ilmiö näyttää kuitenkin toisenlaiselta lukijoiden ja tekijöiden haastatteluissa, joissa korostuivat arvojen, ideologioiden ja maailmankatsomusten kaltaiset teemat, Noppari ja Hiltunen sanovat Tamperelaisen mukaan.

Tutkimuksen mukaan lukijat suhtautuvat usein myös vastamediajulkaisuihin melko kriittisesti. He ajattelevat vastamedian ja journalismin olevan eri tavoilla puolueellisia, Tamperelainen kirjoittaa.

Vastamediat eivät yleensä väitäkään olevansa aatteellisesti tai poliittisesti neutraaleja toimijoita.

Tutkimuksen suomenkielinen julkaisu ilmestyi Mari K. Niemen ja Topi Hounin toimittamassa kirjassa Media ja Populismi – Työkaluja kriittiseen journalismiin.

Suomen Uutiset