Sosiaali- ja terveysministeriö esittää oleskeluluvan Suomesta saaneille työttömille työnhakijoille maksettavaksi työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea. Maksettavan kotoutumistuen määrä olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä ja tukea maksettaisiin enintään kolmen vuoden ajan.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata työttömien maahanmuuttajien perustoimeentulo taloudellisesti kestävällä tavalla.

Esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

SUOMEN UUTISET