Median ja populismin suhdetta ruodittiin tänään oikein olan takaa. Mari K. Niemi ja Topi Houni esittelivät muiden kirjoittajien ohella Päivälehden museossa uutuuskirjaansa ”Media ja populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin”.

Kirjaa varten tehty tutkimus osoittaa, että toimittajien ammattikunnan sisällä on ollut voimakastakin painetta sen suhteen, kuinka populisteista on ollut sopivaa kirjoittaa.

Suomen Uutiset kuvasi kirjan julkistustilaisuuden ensimmäisen puoliskon. Tilaisuudessa vieraana ollut puheenjohtaja Jussi Halla-aho osallistui keskusteluun sekä kommentoi lopuksi tilaisuuden antia.

Katso tilaisuus tästä:


Kirjajulkistustilaisuuden ensimmäinen osuus. 1h 41 min, Youtube.

Videolla esiintyvät:

00:00 Mari K. Niemi ja Topi Houni
00:13:55 Annu Perälä, Eduskuntatutkimuksen keskus
00:21:19 Mari K. Niemi
00:27:55 Mikko Hautakangas, aiheenaan sovittelujournalismi
00:37:01 Yleisökysymyksiä
00:44:02 Juha Herkman, Populism in the Nordic press coverage
00:52:05 Elisabet Svane tanskalaisesta Politiken-lehdestä
00:58:33 Kenan Habul ruotsalaisesta Aftonbladet-lehdestä
01:01:55 Pirjo Auvinen Yleisradiosta
01:27:45 Lisää yleisökysymyksiä


Seminaaria Suomen Uutisille kommentoinut Jussi Halla-aho pitää tilaisuutta oikein mielenkiintoisena. Hän suhtautuu kuitenkin skeptisesti siihen, löytyykö medialta kykyä itsereflektioon – eli oman toimintansa kriittiseen arviointiin.

Poliittista suunnittelijaa Riikka Purraa puolestaan hämmästyttää se lähtökohta, jolla seminaareissa tyypillisesti käsitellään populismia. Lähtökohtaisesti populismina tunnutaan pitävän sitä, että kritisoidaan maahanmuuttoa. Hän oudoksuu myös yleistä väitettä siitä, että populistipuolueet eivät olisi ”faktan puolella”.

– Varsinkaan maahanmuuttoteeman kohdalla ei voitaisi olla kauempana totuudesta. Meillä on faktat, meillä on tutkimukset, me teemme jatkuvasti pitkäjänteistä politiikkaa, joka perustuu taloudellisiin faktoihin ja kansan mielipiteeseen, Purra toteaa.

Riikka Purra piti kaikesta huolimatta keskustelua erittäin mielenkiintoisena. Ruotsalainen toimittaja Kenan Habul saa häneltä erityisiä kehuja.

MATIAS TURKKILA