Perussuomalainen-lehti kirjoitti SATO:n vuokrankorotuksista. Kansanedustaja, Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja, Juha Väätäinen pitää SATO:n vuokrankorotuksia röyhkeinä ja epäinhimillisinä.

Asuntomarkkinatilanne vuokralaisen kannalta on jo pitkään ollut haastava. Juha Väätäinen, mitä asialle voidaan tehdä?

– Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus on olematon erityisesti Helsingin alueella. Tilanne ei näytä kyllä hyvältä muissakaan suurissa kaupungeissa, tai niiden kehyskunnissa. Helsingissä 25 000 asukasta jonottaa kaupungin vuokra-asuntoa. Tämä on minusta järkyttävää välinpitämättömyyttä!

– ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ei toimi, eikä kukaan vallassa olevista esittele kuin mitättömyyksiä asiatilan ratkaisemiseksi. Maan hinnan määrittää kaupunki, esimerkiksi Helsingin kaupungilla on hallussaan 75 % kaikesta maasta, mutta kaupungilla ei ole halua kaavoittaa ja rakennuttaa niin kuin tulisi. Maata myydään markkinahinnoin ja tipoittain. Esimerkiksi Tukholmassa markkinahinnasta otetaan asuntotonteissa lähtökohdaksi 25 % markkinahinnasta – miksei Helsingissä?

Yleishyödylliset vuokranantajat ovat korottaneet vuokriaan roimasti. Mitä asialle voidaan tehdä?

– Valtio ottakoon koko tämän sektorin hallintaansa kunnilta 6-8 vuodeksi eduskunnan päätöksellä.

Valtion tulisi pakkolunastaa maat, kaavoittaa tontit ” kevein hinnoin ” ja rakentaa asunnot omakustannushinnoin asukkaiden eduksi. Ei tarvittaisi kuin eduskunnan päätös ja maahan voitaisiin rakennetaan joka vuosi 10 000-15 000 uutta vuokra-asuntoa.

– Esimerkiksi Helsingissä kaupunki korottaa uusissa tontinvuokratilanteissa tonttivuokria 15-kertaisiksi, jolloin yhtiövastikkeen suurin menoerä on kerrostalon alla oleva maa, joka on jo edellisen 50 vuoden aikana maksettu vuokrina kahteen kertaan. Röyhkeää politiikkaa. Hintataso niin vuokrissa kuin myynnissäkin pidetään ja nostetaan julmuudella pilviin. Ei ole oikein, että kansalainen maksaa asumisestaan jopa yli puolet toimentulostaan.