Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Vähämäki ja Ismo Soukola kritisoivat valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman työryhmän esitystä valtionhallinnon rakenteellisesta uudistamisesta. Työryhmän esityksen mukaan palvelurakenteita ja toimintoja tulee sekä keskushallinnossa että aluehallinnossa uudistaa valtionhallinnon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

– Perussuomalaisten linjan mukaisesti valtionhallinnon toimipisteitä ei tule enää lakkauttaa, Vähämäki ja Soukola painottavat.

Perussuomalaisten mielestä säästöjä voitaisiin hakea ennemmin vaikkapa toimitilakustannuksista. Huomionarvoista on, että mikäli valtionhallinnon toiminnot keskitetään pääkaupunkiseudulle, ovat vuokratasot siellä vielä korkeammat. Senaattikiinteistöjen suuria tuottovaatimuksia Vähämäki ja Soukola hämmästelevät.

– Hyvä esimerkki Senaattikiinteistöjen ahneudesta ovat tapaukset, joissa tyhjilleen jääneistä hätäkeskuskiinteistöistä peritään edelleen vuokria Hätäkeskuslaitoksilta. Tällaiset tyhjien tilojen vuokranperinnät tulisi kohtuullistaa tai lopettaa kokonaan, kansanedustajat toteavat.

Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi Vähämäki ja Soukola esittävät, että säädettäisiin lähipalvelulaki, jossa huomioitaisiin sosiaali- ja terveyspuolen palveluiden ohella kaikki valtionhallinnon palvelut.

PS VERKKOTOIMITUS