Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan Juhana Vartiaisen mukaan vain työn tarjonnan lisääminen ratkaisee julkistalouden kestävyysvajeen. Hän kertoi asiasta keskiviikkona Helsingissä esitellessään Työvoima tehokkaaseen käyttöön -raporttinsa.

– Jos työvoimaan osallistuminen lisääntyy, myös työllisyys kasvaa. Pelkkä kokonaiskysynnän lisääminen ei luo pysyvästi korkeampaa tuotantoa ja työllisyyttä, Vartiainen kiteytti raporttinsa pääkohtia.

Hänen mielestään Suomessa tarvitaan rakenneuudistuksia, jotka nostavat työllisyysastetta ja laskevat työttömyyttä. Vartiaisen mukaan eläköityminen ei ratkaise työttömyysongelmaa, joka näyttäytyy suurena rakenteellisena työttömyytenä. Toisinpäin sanottuna: eläköityminen ei aiheuta työvoimapulaa, josta on paljon peloteltu niin viime aikoina kuin ennen 1990-luvun alun suurta lamaa.

– Huoltosuhteen heikkeneminen ei aiheuta työvoimapulaa eikä luo markkinapainetta tuottavuuden nostoon tai pääomaintensiivisyyden lisäämiseen. Rakenteellinen työttömyys ei riipu työvoiman koosta, Vartiainen toteaa.

Työttömyyttä ei pienennä pelkästään kysynnän lisääminen.Tarvitaan myös tarjonnan lisäämistä – eli pitää lisätä työvoiman halua ottaa työpaikkoja vastaan.

– Kysyntäpolitiikka ei luo uusia resursseja, ellei se vaikuta työnteon kannustimiin ja investointitoiminnan rakenteellisiin edellytyksiin, Vartiainen toteaa.

Asiasta kertoi Kansan Uutiset.

PS VERKKOTOIMITUS