Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esityksen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Ehdotettu laki on määräaikainen ja se on voimassa yhden vuoden lain voimaantulosta. Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vihreiden ja vasemmiston jättämä vastalause.

Hallintovaliokunta katsoo, että Suomen on varauduttava siihen, että maahantulon välineellistämisellä painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että se saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja, kerrotaan valiokunnan tiedotteessa.

– Keskeinen varautumiskeino on lainsäädäntö, joka saattaa itsessään toimia ennalta ehkäisevästi ja johon sisältyy viranomaisille riittävät toimivaltuudet, jotka mahdollistavat toimimisen ennalta ja tehokkaasti. Hallintovaliokunta pitää välttämättömänä, että ulkoisten toimijoiden mahdollisuudet käyttää muuttoliikettä Suomeen ja Euroopan unioniin kohdistuvan vihamielisen vaikuttamisen välineenä kyetään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Pelissä kansallinen turvallisuus

Hallintovaliokunta korostaa, että ehdotettu lainsäädäntö koskee tilannetta, jossa vieras valtio pyrkii vihamielisesti vaikuttamaan Suomeen maahantulijoita hyväksikäyttämällä. Tarve rajoituspäätöksen tekemiselle todetaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Päätöksen voi tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan.

– Pääsääntönä on, että valtioneuvoston päätöksen tarkoittamalla alueella henkilön maahanpääsy estetään ja jo maahan päässyt henkilö poistetaan maasta. Maahantulijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otetaan kuitenkin vastaan tietyissä poikkeustapauksissa.

Hallintovaliokunta toteaa ehdotetun lain olevan sisällöltään poikkeuksellinen. Lakiehdotuksessa on kysymys demokraattisen oikeusvaltion puolustautumisesta vakavan itsemääräämisoikeuden ja kansallisen turvallisuuden uhkan muodostavaa vieraan valtion vihamielistä vaikuttamista ja painostamista vastaan.

Huomenna eduskuntaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on tyytyväinen hallintovaliokunnan päätökseen.

– Hyvä hallintovaliokunta! Nuija kopsahti poikkeuslain mietinnölle, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Huomenna sitten suureen saliin ensimmäiseen käsittelyyn.

SUOMEN UUTISET