Rajalaki eli ”lakiesitys väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi” saavutti tänään tärkeän etapin, kun lakiesitys meni läpi eduskunnan perustuslakivaliokunnan äänestyksessä. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kirjoittaa lakiesityksen valtavasta merkityksestä Suomelle: lakia tarvitaan, koska nyt voimassaolevat sopimukset, lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet eivät vielä mahdollista suojautumista välineellistetyltä laittomalta maahantulolta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kirjoittaa Facebookissa:

– Välineellistettyä laitonta maahantuloa torjuva hallituksen rajalakiesitys on saanut arvostelua, että se on voimassa olevien sopimusten, lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden vastainen.

– Tämä on totta. Niin se onkin. Mutta kun pointti juuri onkin se, että voimassaolevat sopimukset, lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet eivät mahdollista suojautumista tällaiselta välineellistetyltä laittomalta maahantulolta eli hybrihyökkäykseltä, jossa siirtolaisia ohjataan, kannustetaan, painostetaan tai pakotetaan hakemaan turvapaikkaa toisesta maasta tarkoituksena heikentää sen vakautta ja turvallisuutta ja aiheuttaa epäluuloa ja muita ongelmia.

Oikeus päättää omasta rajasta

Purra korostaa, että lakiesityksellä on valtava merkitys kotimaamme ja sen rajaturvallisuuden varmistamisen kannalta.

– Lakiesitys on saatava läpi, jotta meillä olisi keino. Keino suojata itseämme. Rajaamme, kansallista turvallisuuttamme, vakauttamme, kansaamme. Oikeuttamme päättää omasta rajastamme.

SUOMEN UUTISET