Itärajan tapahtumat ja viime syksyn Suomeen kohdistunut siirtolaisvyöry olivat valtiollisina toimina ennenkuulumattomia ja johtivat poikkeukselliseen lainsäädäntöön. Hallitus jätti maanantaina eduskunnalle esityksen rajaturvallisuuslaiksi. – Kyse ei turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikasta, vaan pikemminkin turvallisuuspolitiikasta, totesi sisäministeri Mari Rantanen tiedotustilaisuudessa.

– Venäjä on osoittanut meille, että se on valmis käyttämään välineellistettyä maahantuloa vaikuttamisen keinona, totesi pääministeri Petteri Orpo hallituksen tiedotustilaisuuden aluksi.

Siksi hallitus on antanut eduskunnalle 21. toukokuuta esityksen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot toimia tilanteessa, jossa käytännössä Venäjä käyttää massamaahantuloa Suomen painostamiseen syystä tai toisesta.

Lakiesityksessä säädetään edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä.

Lakiehdotus on turvallisuuspolitiikkaa

Sisäministeri Mari Rantanen korosti, että lakiesitys tarkoittaa “varautumista vaikeampaan tilanteeseen” itärajalla. Itsenäisellä ja täysivaltaisella valtiolla on oikeus kontrolloida pääsyä alueelleen, huolehtia rajaturvallisuudesta sekä kansallisesta turvallisuudestaan.

– Laki ei ole turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikkaa, vaan laki on pikemminkin turvallisuuspolitiikkaa, jolla torjutaan Suomeen kohdistuvaa painostamista.

Itsemääräämisoikeus turvattava

Hallitus on Rantasen mukaan tietoinen siitä, että esityksessä on “jännitteitä”, perustuslain, EU-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Niistä on kuitenkin esityksessä “avoimesti kerrottu”.

– Hallituksen on voitava tuoda eduskunnan käsittelyyn sellaisia esityksiä, jotka ovat välttämättömiä kansallisen turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeutemme turvaamiseksi ja itse asiassa meillä on siihen suoranainen velvollisuus.

– Tämä e ole vain hallituksen asia, vaan tämä on koko eduskunnan asia, Rantanen painotti valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

SUOMEN UUTISET