Rajalaki eli ”lakiesitys väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi” saavutti tänään tärkeän etapin, kun lakiesitys meni läpi eduskunnan perustuslakivaliokunnan äänestyksessä. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kirjoittaa lakiesityksen valtavasta merkityksestä Suomelle: lakia tarvitaan, koska nyt voimassaolevat sopimukset, lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet eivät vielä mahdollista suojautumista välineellistetyltä laittomalta maahantulolta.  Lue lisää >