Perussuomalaisten ja Tanskan Kansanpuolueen muodostama Vapaa Pohjola -ryhmä vaatii EU:ssa olevia pohjoismaita yhteiseen rintamaan puolustamaan omia oikeuksiaan.

Helsingissä koolla oleva Pohjoismaiden neuvosto on jakautunut kuuteen puolueryhmittymään, joista yksi on kuusihenkinen Vapaa Pohjola.

VP:n mielestä esimerkiksi nykyisten jäsenmaksujen alentaminen on oikeus ja kohtuus kaikille EU:ssa oleville Pohjoismaille. Ruotsi on jo oman alennuksensa saanut. Tanskan hallitus uhkaa käyttää veto-oikeuttaan, elleivät kohtuuttomat maksut alene.

Myös muissa asioissa Vapaan Pohjolan mielestä Ruotsin, Suomen ja Tanskan olisi hyödyllistä esiintyä yhdessä. Nyt jokainen on taistellut komissiota vastaan yksinään.

Keskiviikkona toisen istuntonsa pitänyt neuvosto on keskustellut puolustus- ja ulkopolitiikasta sekä suomalaisnuorten tekemistä yhteistyöaloitteista, nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä. Sekä työttömyys että syrjäytyminen ovat kasvavia ongelmia kaikissa Pohjoismaissa.

Vapaa Pohjola -ryhmän pääsihteeri, perussuomalaisten kansainvälisten asioiden asiantuntija Samuli Virtanen kertoo, etteivät Pohjoismaat saa VP:n mielestä tarpeeksi aikaiseksi.

– Vapaan Pohjolan mielestä puhetta riittää, mutta konkreettisia yhteistyön tuloksia on liian vähän. VP esittää, että Pohjoismaat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä suhteessa Euroopan Unioniin ja yhteistyötä Euroopan Unionissa.

Teksti: Seppo Huhta