Vasemmistoryhmän kansanedustaja Markus Mustajärvi vaatii oikeuskansleria selvittämään, onko hallitus valmistellut kuntarakennelakia laillisesti. Hän jätti asiasta kantelun oikeuskanslerille tiistaina.

Mustajärvi pyytää, että oikeuskansleri tutkii valtiovarainministeriön johtaman kuntarakennelain valmisteluprosessin aikataulun lainmukaisuuden sekä sen, onko kunnilla ollut aikataulun puitteissa tosiasiassa mahdollista perehtyä niihin keskeisiin seikkoihin, jotka ovat olennaisia lausunnon ja kuntien aseman kannalta. Mustajärven mielestä lain valmistelussa ei ole noudatettu hyvää hallintomenettelyä eivätkä hallintolain vaatimukset näin täyty. Sen lisäksi hän epäilee, että myös perustuslakia rikotaan, jos prosessi viedään läpi suunnitellulla tavalla ja ilmoitetussa aikataulussa.

Mustajärven mukaan kuntien kuulemisen aitous edellyttää oikeaa ajoitusta ja sitä, että kuultavilla on käytettävissään riittävät tiedot kantojensa muodostamiseksi. Kuultavilla pitää olla  todellinen mahdollisuus muodostaa ja ilmaista kantansa. Se tarkoittaa selkeää lausuntopyyntöä ja riittäviä taustatietoja sekä aikaa lausunnon antamiseen.

–  Nämä ehdot eivät nyt täyty, Mustajärvi huomauttaa.

PS VERKKOTOIMITUS