Pitkään jatkunut osakemarkkinoiden nousukausi on suuressa vaarassa romahtaa. Riippumaton talousanalyysitoimisto GnS Economics arvelee romahduksen todennäköisyyden nousseen jo 90 prosenttiin seuraavien 12 kuukauden aikana. Markkinaromahdukseen ei välttämättä tarvita mitään erityistä syytä.

Erityisen haavoittuvaisia osakemarkkinat ovat Yhdysvalloissa. Alkuviikolla nähtyjen laskujen määrä voi toteutua useamminkin ja jokin tällainen lasku laukaisisi GnS:n mukaan suuremman romahduksen. Romahduksella on suuri vaara levitä Euroopan markkinoille, koska pudotus vaikuttaisi nopeasti yhdysvaltalaisten kuluttajien luottamukseen.

Myös velkakirjamarkkinoilla suuri romahdusvaara

Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla korot ovat kääntyneet nousuun. Joukkovelkakirjojen hinnat ja korot ovat keskenään käänteisiä. Korkojen nousu jälkimarkkinoilla merkitsee siten laskeneita joukkovelkakirjojen hintoja.

Euroopan roskalainaluokkiin kuuluvien yritysten velkakirjojen hinta on noussut korkealle tasolle viimeisten viiden vuoden aikana. Tällaiset yritykset maksavat vain pari prosenttiyksikköä korkeampaa lainakorkoa kuin mitä Saksan valtio maksaa 10 vuoden lainoistaan. Vuoden 2012 alussa vastaavien yritysten ja Saksan välinen korkoero oli kymmenkunta prosenttia.

Roskalainaluokkaan kuuluvien yritysten velkakirjoille ei löydy ostajia niin helposti kuin valtioiden joukkovelkakirjoille. Suurella velkavivulla yrityslainoja ostaneet sijoittajat voivat joutua myymään omistuksensa polkuhintaan, mikä nostaisi yrityksiltä vaadittavia lainakorkoja huomattavasti.

Henri Alakylä