Listaamattomista yhtiöistä saatavat osingot ovat jatkossa 75% verovapaita kunhan maksettava osinko on enintään 8 prosenttia osingonsaajan omistamien osakkeiden arvosta.  Tältä osin osingoista vain 25 % on veronalaista ja tämä 25% osuus osingoista verotetaan aina pääomatulona.  Merkittävä muutos on, että pääomatulo-osinkoja koskeva 60 000 euron vuosittainen maksimiraja poistetaan, listaamattomista yhtiöistä saatavat osingot ovat jatkossa myös yli 60.000 euron osinkojen osalta 75% verovapaita kunhan se on enintään 8 prosenttia osakkeiden arvosta (nettovarallisuudesta).  Jatkossa osinkoja ei veroteta enää lainkaan ansiotuloina, osingot ovat jatkossa kokonaisuudessaan pääomatuloa niiden määrästä riippumatta myös siltä osin kuin vuotuinen osinkotuotto on yli 8 prosenttia osakkeiden arvosta (nettovarallisuudesta).

Pörssiin listaamattoman osakeyhtiön omistajat ovat voineet nostaa tähän saakka verottomasti enimmillään 60 000 euroa verotonta osinkoa, kunhan se on enintään 9 prosenttia osingonsaajan omistamien osakkeiden arvosta. Sitä ennen yritys on kuitenkin maksanut veron yrityksen voitosta tällä hetkellä yhteisöveron, joka on nyt 24,5 prosenttia. Näin ollen puhe verottomasta osingosta on ollut harhaanjohtavaa, mihin Suomen Yrittäjät on kiinnittänyt jatkuvasti huomiota.

Hallitus pienentää myös yhteisöveroa 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista.

(Uutista muokattu 22.3.2013 klo 11:20)

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit