Euroopan keskuspankin (EKP) laatimaia pankkien rasitustestejä on pidetty luottamusta herättävinä, mutta testit ovat saanut osakseen myös laajaa kritiikkiä. Philippe Legrain havaitsi, että testitulos ei ollut kaikilta osin tyydyttävä. Uutistoimisto Reutersin saamien vastausten pohjalta havaitaan, että testitulos sisältää ongelmia. Ashmoren tutkimusjohtaja Jan Dehn arvioi Reutersin kirjoituksessa rasitustestien tuloksia vähemmän maireasti.

– Viidennes Euroopan pankeista on maksukyvyttömyysuhan alla, Dehn totesi.

Testitulos paljastaa, että europankkien tuottamattomien lainojen lisäykseksi tulee 136 miljardia euroa. Laina lasketaan tuottamattomaksi silloin, kun sitä ei olla asianmukaisesti hoidettu kolmeen kuukauteen. Tällaisten lainojen kokonaismäärä kasvoi lähes 880 miljardiin euroon.

Dehnin mielestä eurotalous ei voi lähteä pirteään kasvuun, jos pankeilla ei ole riittävästi pääomaa myöntää luottoja. Pankkien ongelmana onkin se, etteivät ne voi riittävästi hyödyntää EKP:n huokeaa rahoitusta. Mikäli pankit myöntäisivät luottoja ilman vaadittavaa pääomaa, niin niiden vakavaraisuusaste kärsisi.

Tuottamattomien luottojen vuoksi pankit joutuvat käymään tuottavien luottojen kukkaroilla nostaen korkovaatimuksia. Korkeat pankkilainakorot ovat taas omiaan jäädyttämään luotonantoa entisestään kysynnän puuttuessa. Esimerkiksi Kreikan pienyrittäjät voivat joutua maksamaan pankkiluotostaan yli kymmenen prosentin korkoa.

Usea Italian pankki reputtikin testissä. Pahiten kärsi maailman vanhimmaksi pankiksi nimitetty Monte dei Paschi di Siena, jonka osakekurssi syöksyi maanantain aikana 21,5 prosenttia. Osakkeen lyhyeksimyynti kiellettiin.

Henri Myllyniemi