Virkamieskin on erehtyväinen. Se on tosiasia, joka pitää hyväksyä. Mutta sitä ei tarvitse hyväksyä, että virkamiehen/viranomaisen vääräksi osoittautuneen toiminnan seurauksia ei mitenkään korvata.

Erityiseksi puutteeksi on todettu, että virheellisen päätöksen tai menettelyn toteuttaneella viranomaisella ei ole ollut pakottavaa velvollisuutta antaa minkäänlaista selitystä virheellisen toiminnan perusteluiksi, eikä tietoa saa aina edes päätöksen tekijöistä.

Vahinkoa kärsineen kannalta on myös väärin, että viranomainen tai virkamies ei yleensä joudu konkreettiseen vastuuseen virheensä seurauksista, jolloin virheistä syntyneet vahingot ovat liian usein jääneet syyttömien asianosaisten kärsittäväksi/maksettavaksi.

Siksi jätin tänään asianomaiselle ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ”mitä hallitus/ministeriö aikoo tehdä, että viranomaisilla olisi selvitysvelvollisuus ja syyttömien vahinkojen korvaustoimintojen käynnistämisvelvollisuus?”

Edellä oleva on esimerkki kansanedustajan arjesta. Asioita voi pökkiä eteenpäin esim. tekemällä laki- ja toimenpidealoitteita sekä kirjallisia että suullisia kysymyksiä ministereille. Itse ole tehnyt niitä vajaan parin vuoden aikana liki viisikymmentä.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja (ps)