Ajankohtainen kakkonen käsitteli tiistaina janakkalalaisen Seppo Hauta-ahon esittämää kritiikkiä Perussuomalaisten Tukisäätiötä kohtaan. Hauta-aho on julkaissut avoimen kirjeen, jossa hän kritisoi säätiöjärjestelyä läpinäkyvyyden puutteesta, esittää kysymyksiä puoluetoimiston remontista ja esittää vaihtoehtoisen mallin puoluetuen jakamisesta piirijärjestöjen kesken.

Perussuomalaisten toimitus tavoitti tukisäätiön puheenjohtajan Raimo Vistbackan kommentoimaan asiaa:

– Anteeksi vaan, mutta Hauta-ahon esittämä malli on juuri samansuuntainen kuin oli SMP:n konkurssitie. Kaikki rahat maailmalle, vaikkapa piirien toimintaan ja henkilökunnan palkkoihin. Näinhän SMP:ssä suurelta osin tehtiin. Ennen vaaleja otettiin huomattava laina, jolla rahoitettiin vaalit, mutta tulos olikin niin heikko, ettei velkoja pystytty lyhentämään.

Vistbacka käyttää esimerkkinä tuttua vertausta seitsemästä laihasta ja seitsemästä lihavasta vuodesta. Hän painottaa, että päätöksillä on tarkoitus turvata myös tulevaisuudessa puolueen mahdollisuus toimia, vaikka vaalien tulos hieman heilahtelisikin. Säätiöjärjestely on tehty, koska asioita tulee ajatella vuosikymmenten, ei vuosien perspektiivillä.

– Puolue ei ole koskaan tukenut piirejä yhtä paljon kuin kuluneena vuonna. Valtioneuvoston ohjeistuksen mukainen kymmenen prosentin vähimmäistaso määrä ylittyy selvästi, Vistbacka toteaa.

Perussuomalaisten talousjohtaja Kai Järvikare kertoo, että puolue on ilmoittanut Perussuomalaisten Tukisäätiön puolueen lähiyhteisöksi 2012 tammikuussa. Järvikareen mukaan ilmoitusta ei olisi ollut välttämätöntä tehdä, mutta siihen päädyttiin mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden takia.  Puolueiden lähiyhteisöt ovat Valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan alaisia.

Järvikareen mukaan laki rajoittaa lähiyhteisölle myönnettävän tuen määrää.

– Tällainen yhteisö voi ottaa puolueelta vastaan korkeintaan 30 000 euroa kalenterivuodessa. Kuluvana vuonna lahjoituksia ei ole tehty.

Tukisäätiö ei ole Järvikareen mukaan osallistunut puoluetoimiston remontin kustannuksiin. Puolueen suunnitelmissa on käyttää Yrjönkadun toimitilaa pitkälle tulevaisuuteen. Se on teettänyt vuokrahuoneistossa perusparannuksen omalla kustannuksellaan, toiminnan erityispiirteet huomioiden. Puolue maksaa kuukausivuokraa 25 euroa neliömetriä kohden.

Teksti: Matias Turkkila