Hallitus viesti tänään työelämän osapuolille, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydennetään lainsäädännöllä. Ulostulo syntyi sen jälkeen, kun ministerit Jari Lindström (ps.) , Petteri Orpo (kok.) ja Olli Rehn (kesk.) olivat tavanneet työmarkkinajärjestöjen johtajia.

Tavoitteena on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa soveltamista. Hallituksen mukaan ratkaisun pitää sisältää seuraavat elementit:

  1. Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia.
  2. Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista.
  3. Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita.
  4. Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa.
  5. Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kommentoi ulostuloa tuoreeltaan. Hän katsoi, että isoin lukko työmarkkinaratkaisujen tieltä on poistunut. Hän kuitenkin totesi, että paikallisessa sopimisessa on vielä paljon neuvoteltavaa. Lyly kertoi arvionaan, että yhteiskuntasopimus voi syntyä lähiviikkoina.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan hallituksen linjaukset olivat pettymys. Hän kertoi STT:lle, että katseet pitää nyt suunnata TES-tiehen.

Hallituksen esittämä paikallisen sopimisen malli vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuutta ja sopimusjärjestelmän toimivuutta. Oikeus- ja työministeri Lindström on puhunut syksyn ja alkutalven aikana voimakkaasti paikallisen sopimisen puolesta ja henkilöstön aseman vahvistamista. Tämän päivän ratkaisu onkin perussuomalaisille mieluinen.

SUOMEN UUTISET