Yli puolet kunnista pitää hallituksen sote-uudistuksen kriteereitä epäselvinä. Tämä selviää kuntien sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamista vastauksista.

Kunnat toimittivat keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa sote-työryhmän väliraportista. Jatkovalmistelun pohjaksi tuli 331 lausuntoa. Noin puolet pitää sote-alueiden muodostumisen kriteereitä riittävän selkeinä ja puolet kaipaa kriteereihin tarkennusta. Perustason kriteereitä pitää epäselvinä yli puolet vastaajista.

Kunnat haluavat kuulua suoraan soteen

Kolme neljästä alle 20.000 asukkaan kunnasta pitää tärkeänä, että näillä kunnilla on mahdollisuus kuulua suoraan sote-alueeseen ja saada myös perustason palvelut sote-alueelta.

Pienet kunnat haluavat äänivaltaa

Erityisesti pienet kunnat moittivat hallituksen kaavailuja, joiden mukaan kuntien äänivalta sidottaisiin kuntien asukaslukuun ilman leikkuria. Tämä antaisi päätösvallan suurelle keskuskunnalle pienten reunakuntien kustannuksella. Toisaalta neljä viidestä kunnasta kannattaa sitä, että vastuukunnalla ei olisi otto-oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavan yhteisen toimielimen päätöksiin.

Veli-Pekka Leskelä