”Aikooko hallitus tarkastella Yleisradion rahoituksen sopeutustarpeita ja, millä keinoin riippumattomuutta sekä kaikkia suomalaisia palvelevaa neutraalia ja monipuolista uutisointia vahvistetaan?” Näin kysyy kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) hallitukselle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä. Hänen mukaansa olisi syytä arvioida sitä, miten Yle on onnistunut verovaroin tuottamaan.

Tynkkysen mukaan esimerkiksi Ylen näkökulmakirjoituksissa on ollut selvästi nähtävissä nopeasti vahvistuva feministinen ja vasemmistolainen talouspoliittinen trendi.

Hän muistuttaa lisäksi, ettei ole yhteiskunnan edun mukaista, mikäli julkisin varoin tuotettu mediasisältö vie kohtuuttomasti tilaa kaupallisilta toimijoilta.

– Tällöin vaarana on, että uutissisältö yksipuolistuu ja on alttiimpi puolueellisuudelle. Vastaavaan haasteeseen on reagoitu viime vuosien aikana esimerkiksi Tanskassa, jossa hallituspuolueet sopivat, että paikallisen yleisradioyhtiö DR:n halutaan keskittyvän sellaiseen sisältöön, jota yksityiset yritykset eivät tarjoa. DR:ää ohjeistettiin välttämään kilpailua yksityisten mediatoimijoiden kanssa. DR:n budjettia leikattiin viidenneksellä, jonka seurauksena se sopeutti toimintaansa vuonna 2018 vastaamaan paremmin sille osoitettua tehtävää.

– Suomessa Yleisradion budjettia kohtaan ei kuitenkaan ole esitetty laskupaineita hallituksen toimesta. Hallitusohjelmassa todetaan, että Yleisradion riippumattomuus turvataan ja sen merkittävää roolia kaikkia suomalaisia palvelevana julkisena mediana vahvistetaan. Nopeasti heikentyneen julkisen taloustilanteen seurauksena olisikin syytä arvioida uudelleen perusteita, joilla Yleisradiota rahoitetaan. Mikäli rahoitukseen ei hallituksen toimesta löydy halukkuutta tehdä taloustilanteen vaatimia sopeutustoimia, tulisi vähintäänkin arvioida avoimesti sitä, minkälaista sisältöä on onnistuttu verovaroin tuottamaan.

SUOMEN UUTISET