Filosofian tohtori ja valtiotieteiden tohtori Jukka Hankamäen uusi, tutkimukseen perustuva tietokirja Totuus kiihottaa – Filosofinen tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä osoittaa, että media on revennyt kahdeksi kappaleeksi: perinteiseen valtavirtamediaan ja vaihtoehtoiseen uusmediaan.

Jukka Hankamäen mukaan median jakautuminen on seurausta yhteiskuntakeskusteluihin syntyneestä railosta ja se puolestaan yhteiskunnallisen todellisuuden halkeamisesta.

– Taustalla vaikuttaa väestössä tapahtunut repeäminen, jonka tuloksena on syntynyt lähinnä kaksi todellisuuden tulkintalinjaa: jakautuminen yhtäältä affektiiviseen, emotionaaliseen ja idealistiseen asennoitumiseen ja toisaalta realistiseen, rationaaliseen ja reflektiiviseen todellisuuden tulkintaan. Vastakkain ovat siis tunteelliset ja järjelliset ajattelutavat, Hankamäki sanoo.

Perinteinen media taantuu

Hankamäki osoittaa kirjassaan, että tunteellista ajattelutapaa edustaa vasemmistopopulistinen valtavirtamedia. Realistista ja järjellistä ajattelutapaa puolestaan kansalaisjournalismi, joka on noussut valtavirtamedian haastajaksi.

Tutkimuksessa huomioidaan myös roolien vaihtumiset: perinteinen media on ollut taantumassa, ja uusmedia on valtavirtaistunut.

– Valtamediassa ei ole huomattu, että myös valtamedian oma näkökulma on ollut vain yksi vaihtoehto muiden joukossa. Valtamedia on kuitenkin levikeillään hallinnut julkisuuden kenttää.

Maahanmuuton eripura aiheuttanut median jakautumisen

Hankamäki osoittaa tutkimuksessaan, että mediassa tapahtuneen repeämän aiheuttajia ovat lähinnä maahanmuuton tuottama eripura ja siihen liittyvä kansalaisluottamuksen sekä sosiaalisen pääoman katoaminen ja Euroopan unionin liittovaltio- sekä keskittämispolitiikka.

– Maahanmuutto on ollut edistämässä muun muassa suomalaisten ihmisten työttömyyttä ja julkisen talouden velkaantumista samalla, kun liittovaltiopolitiikka sekä siihen liittyvä internationalismi ovat johtaneet työn virtaamiseen pois.

Hankamäki esittää, että kansanryhmien edut ja intressit ovat ajautuneet vakavaan konfliktiin.

– On syntynyt arvo-, etu- ja kulttuurikonflikteja, jotka ovat ratkaisemattomia. Tulijoiden arvot ovat poikenneet huomattavasti länsimaisesta rationalismista. Etukonflikteja ei voida ratkaista rahalla, kun valtiovarainministeriön pöytälaatikot ovat tyhjät, ja lopulta on syntynyt kokonaisia kulttuurikonflikteja, kun kansanryhmät ovat järjestyneet identiteettipoliittisiksi klustereiksi.

Valtamedia liittovaltiopolitiikan takaajana

Median tieto- ja totuuskriisi ei Hankamäen mukaan ole irrallinen tai erillinen ilmiö, jota voitaisiin tarkastella vain viestintäteoreettisesti, vaan se juontaa juurensa politiikan koko oikeusperustusta koskevasta syvästä eripurasta ja erimielisyydestä, joka aineellistuu kantaväestön ja tänne muualta tulleiden kilpailussa työpaikoista, opiskelupaikoista, asunnoista, sosiaaliresursseista ja aivan kaikesta, viime kädessä leivästä Hurstin leipäjonoissa.

Miten tässä tilanteessa sitten toimii media?

– Tässä tutkimuksessa olen osoittanut, että valtavirtamedia on mennyt näiden kahden, eli maahanmuuton ja ”internatsismina” tunnetun EU:n liittovaltiopolitiikan, takaajaksi lähes kaikessa. Etenkin tämä näkyy Yleisradion ja Sanoma-konsernin viestimissä mutta myös muualla valtavirtamediassa.

– Kansallista etua puoltavat äänenpainot on pyritty tuomitsemaan ”populismiksi” tai ”fasismiksi”, jonka uhkaa pidetään yllä pyörittämällä televisiossa jatkuvia natsidokumentteja ja rahoittamalla vihreää tutkijaa Oula Silvennoista Suomen Akatemian noin 434 000 euron myötäjäisillä, Hankamäki sanoo.

Hankamäen tietokirjan pdf-versio on ladattavissa ajatuspaja Suomen Perustan verkkosivulta.

SUOMEN UUTISET