Tagi: Tutkimus

Jos kolme pientä uutismediaa kirjoittaa sellaisista aiheista kuin työllisyydestä, ympäristöstä tai maahanmuutosta, keskustelu näistä aiheista lisääntyy huomattavasti sosiaalisessa mediassa. Julkinen mielipide näistä aiheista saattaa muuttua usealla prosenttiyksiköllä artikkelien painottamaan ideologiseen suuntaan, kävi ilmi yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA / REUTERS

Vihreitä äänestävät muita useammin emotionaalisesti epävakaat, uusille asioille avoimet ja tunnollisuudeltaan heikot yksilöt, kirjoittaa tutkija James Dennison artikkelissaan London School of Economicsin politiikan tutkimuksen sivustolla.  Lue lisää >

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan populismiraportin mukaan radikaalisti kansallismielistä populistipuoluetta voisi suomessa äänestää joka neljäs. Tällaisen kuvitteellisen puolueen torjuisi 63 prosenttia äänestäjistä, 12 prosenttia kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa kantaansa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan asumismenojen kasvu jatkuu. Tuoreessa tutkimuksessa PTT ennustaa asumismenojen kasvavan keskimäärin 2,8 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2018. Vuonna 2016 kotitalouden tuloista keskimäärin 26,8 prosenttia menee asumiseen. Asumisen kustannuksia kasvattavat muun muassa ilmastopoliittiset tavoitteet.  Lue lisää >

Bulent Kilic

Suomalaiset ovat huolissaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Maahanmuuton laajuus herättää huolta tulevaisuudesta, ja siksi ilmiöön suhtaudutaan kriittisesti. Kaikkein kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat. Tämä selviää Maanpuolustuksen suunnittelukunnan vuosittaisesta kyselytutkimuksesta, joka julkaistiin torstaina Helsingissä.  Lue lisää >

  • Toimitus suosittelee!

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen esitteli keskiviikkona Suomen Uutisten tilaaman maahanmuuttotutkimuksen tuloksia. Hänen mukaansa 25-50-vuotiaat suhtautuvat maahanmuuttoon kaikkein kriittisimmin, koska heillä on sen myötä eniten menetettävää. Rahkonen kertoi perussuomalaisten puoluetoimistolla pidetyn tilaisuuden alussa, että suurin osa suomalaista osa ajatteli jo 2010, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on löyhää tai aivan liian löyhää. Siirtolaiskriisi ei ole muuttanut perussuhtautumista dramaattisesti....  Lue lisää >

LEHTIKUVA Aleksi Tuomola

Tutkija Samuli Salmisen mukaan arviot turvapaikan hakijoiden työllistymisestä ja taloudellista hyödystä Suomelle ovat vailla totuuspohjaa. Salminen perustelee väitteensä Tilastokeskuksen rekisteritietoihin.  Lue lisää >

MIKKO STIG, KUVITUSKUVAA

  • Toimitus suosittelee!

ANALYYSI | Jaakko Kiander, Erkki Liikanen ja monet muut vaikuttajat ovat viime aikoina kommentoineet julkisuudessa, että mikäli turvapaikanhakijat työllistyvät, he hyödyttävät Suomen taloutta. Suomen Perusta -ajatuspajalle työskentelevä tutkija Samuli Salminen pureutui tähän aiheeseen ja selvitti Tilastokeskuksen tietokannoista, kuinka hyvin hakijat ovat tähän mennessä työllistyneet. Tulokset ovat yllättäviä. Osa aiemmin tehdyistä tutkimuksista on antanut aivan liian ruusuisen kuvan...  Lue lisää >

Mediassa on ruodittu ahkerasti perussuomalaisten ajatuspajan tuoretta tutkimusta maahanmuuton kustannuksista. Tutkija Samuli Salminen käy seikkaperäisesti läpi uutisointia omassa vastineessaan. Suomen Uutiset käy läpi kaksi eniten keskustelua herättänyttä väitettä. Väite: ”Laskelma maahanmuuton kustannuksista on mieletön” Ilta-Sanomat uutisoi seuraavasti: ”EVA:n raportin kirjoittajiin kuuluva tutkija Pekka Myrskylä pitää perussuomalaisten tänään julkaisemia laskelmia maahanmuuton kustannuksista osin ”mielettöminä”. ”Mukaan on...  Lue lisää >

Jarno Mela

Työikäiset maahanmuuttajat käyttävät noin neljänneksen enemmän sosiaalietuuksia kantaväestöön verrattuna. Luvut selviävät Kelan syyskuussa julkaisemasta maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttöä käsittelevästä tutkimuksesta. Koko väestöä tarkasteltaessa kantaväestön saamat sosiaalietuudet ovat noin puolet maahanmuuttajaväestöä suuremmat. Tämän selittää maahanmuuttajaväestön nuori ikäjakauma ja työeläkemenojen toistaiseksi vähäinen osuus verrattuna kantaväestöön. Maahanmuuttajista on työttöminä neljännes. Työttömyysetuudet ovat tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien keskuudessa suurin menoerä. Kaikesta...  Lue lisää >

Jussi Nukari Lehtikuva

Vasemmistoliitosta ja Vihreistä ei ollut koko hallituskauden kantajiksi. Tämä on nyt todettu tosiasia. Luonnottoman laaja hallituspohja oli tuhoon tuomittu. Näin toteaa Sastamalassa puhunut Timo Soini (ps.) tänään lauauntaina. – Hallitus syntyi ainoastaan siksi, että EU-politiikan suuntaa ei suostuttu muuttamaan. Hallitukseen menivät ne, jotka jatkoivat tukipakettipolitiikkaa. Sen tulokset euroalueella ovat kaikkien arvioitavissa, Soini muistuttaa. – Suomi...  Lue lisää >

Perussuomalaisten teettämä tutkimus suomalaisten maahanmuuttoasenteista antaa kahtiajakoisen tuloksen. Tutkimus kertoo, että perussuomalaisten maahanmuuttoasenteet ovat lientyneet vuodesta 2010, mutta maahanmuuttokriittiset edustavat kuitenkin perussuomalaisten valtavirtaa.   Lue lisää >

  • Toimitus suosittelee!

Perussuomalaiset selvitti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa suomalaisten mielipiteitä maahanmuutosta. Tutkimus tehtiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 14.−18.3.2014. Siihen osallistui 1012 vastaajaa, jotka edustavat manner-Suomen aikuisväestöä. Vastaavanlainen tutkimus tehtiin maahanmuuttoasioihin keskittyneen Homma ry:n toimesta tasan neljä vuotta aikaisemmin, keväällä 2010. Menetelmä ja kysymyksenasettelut olivat pääosin yhteneviä, joten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,5 prosenttiyksikköä.  Lue lisää >