Suomen Perustan tänään julkaisema interaktiivinen nettikartta paljastaa, että maahanmuutto on valtava rasite myös Vantaan kuntataloudelle.

Ajatuspaja Suomen Perustan pitkään valmisteltu, kattava tietopaketti maahanmuuton kuntakohtaisista talousvaikutuksista on tänään avattu verkkopalveluna osoitteessa kuntaluvut.fi.

Verkkopalvelusta jokainen voi etsiä oman kotikuntansa osalta tärkeimmät perustiedot maahanmuuton kustannuksista, eli tilastoihin perustuvat tiedot maahanmuuttajien sosiaalietuuksista, työllisyydestä, palkka- ja yrittäjätuloista, koulutusasteesta ja maksetuista kunnallisveroista verrattuna kantaväestöön. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rekisteritietoihin vuodelta 2018, eli käytössä on tuoreimmat saatavilla olevat luvut.

Asumistukea saaneiden osuus jopa 54 prosenttia

Vantaa on nykyään yksi Suomen monikulttuurisimmista kaupungeista, ja se myös käy erittäin kalliiksi kuntataloudelle. Vantaalla jopa 62 prosenttia 18-64-vuotiaista pakolaistaustaisista saa toimeentulotukea. Suomen kantaväestön osalta toimeentulotukea saaneiden saman ikäisten osuus oli vain 8,2 prosenttia. Vuositasolla pakolaistaustaisten (Irak, Somalia, Afganistan ja Syyria) toimeentulotukiin hupenee 10 518 787 euroa.

Myös asumistuen osalta Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisten suhteellinen osuus on suurempi kuin kantaväestöllä. Pakolaismaiden asukkaista asumistukea saaneiden osuus oli jopa 54,2 prosenttia, kun kantaväestön osalta luku on 15,8 prosenttia.

Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisten työllisyysaste Vantaalla on 32,2 prosenttia, eli harvempi kuin joka kolmas kyseisen maahanmuuttajaryhmän edustajista käy töissä. Suomen kantaväestön työllisyysaste Vantaalla on 79,8 prosenttia, eli luku on huimasti korkeampi.

Maahanmuutosta seuraa rahoitusvaje

Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisilla toisen asteen tutkinnon on saavuttanut 38,5 prosenttia, eli hieman useampi kuin joka kolmas. Vastaavasti kantaväestön osalta reilut 87 prosenttia oli suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Tutkimustiedon perusteella on selvää, että maahanmuuttajat maksavat suhteellisen vähän kunnallisveroa, vaikka he käyttävät samoja kunnallisia palveluja kuin kantasuomalaisetkin. Maahanmuuton seurauksena kuntiin syntyykin rahoitusvaje, jota voidaan korjata vain menoleikkauksilla, kunnallisveron korotuksella tai lisävelalla.

Erityisen hyvin tämä näkyy Vantaalla, missä Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisilla palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo vuodessa on vain 8 040 euroa. Suomalaisen kantaväestön osalta tulojen keskiarvo vuodessa on 37 470 euroa.


Oikaisu 1.2.2021 – Jutussa luki aiemmin: ”Vantaalla jopa 62,4 prosenttia toimeentulotuesta maksetaan Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisille”. Korjattu muotoon: ”Vantaalla jopa 62 prosenttia 18–64-vuotiaista pakolaistaustaisista saa toimeentulotukea.” Jutussa luki aiemmin, että ”Pakolaismaiden asukkaista asumistukea saaneiden osuus oli jopa 56,3 prosenttia ”. Oikea luku on 54,2 prosenttia. Otsikkoa täsmennetty vastaavasti.

SUOMEN UUTISET