Väestön kasvattaminen maahanmuutolla ei vahvista kunnan veropohjaa, sillä maahanmuuttajat yleensä maksavat suhteellisen vähän kunnallisveroa, jolloin heidän panoksensa yhteisen kakun kasvattamiseen jää vaatimattomaksi. Tampereella asuvista maahanmuuttajataustaisista henkilöistä vain joka toinen käy töissä, ja moni heistä elää tulonsiirtojen varassa.

Ajatuspaja Suomen Perustan tällä viikolla julkaisemasta interaktiivisesta nettikartasta on nähtävillä Suomen jokaisen kunnan osalta perustiedot maahanmuuton kustannuksista, eli tilastotiedot maahanmuuttajien sosiaalietuuksista, työllisyydestä, palkka- ja yrittäjätuloista, koulutusasteesta ja maksetuista kunnallisveroista verrattuna kantaväestöön.

Jokainen voi etsiä oman kotikuntansa perustiedot maahanmuuton kustannuksista osoitteessa kuntaluvut.fi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rekisteritietoihin vuodelta 2018, eli käytössä on tuoreimmat saatavilla olevat luvut.

Tilastotiedoista on nähtävissä, että kunnan väkiluvun kasvattaminen maahanmuutolla ei vahvista kunnan veropohjaa, sillä maahanmuuttajat maksavat suhteellisen vähän kunnallisveroa, jolloin he osallistuvat heikonlaisesti kunnan peruspalvelujen maksamiseen. Tämä on selvästi nähtävissä esimerkiksi Tampereella, jossa asuvista maahanmuuttajataustaisista vain joka toinen käy töissä.

Maahanmuuttajat tienaavat heikosti

Maahanmuutosta onkin syntynyt Tampereelle rahoitusvaje, jonka loppusumma on huimat 28 305 305 euroa. Tämä luku siis kertoo, kuinka paljon kunnan kantaväestöä vähemmän maahanmuuttajat Tampereella osallistuvat kunnan peruspalvelujen rahoittamiseen maksettujen kunnallisverojen kautta, suhteutettuna maahanmuuttajien väestömäärään.

Tampereella suomalainen kantaväestö maksaa kuntaveroa keskimäärin noin 4 000 euroa vuodessa. Kaikkien Tampereen maahanmuuttajataustaisten osalta luku jää vain vähän yli puoleen vastaavasta, eli maksetun kuntaveron määrän keskiarvo on vain 2 280 euroa.

Matalaksi jäävä verokertymä selittyy osaksi sillä, että maahanmuuttajat ansaitsevat selvästi kantaväestöä vähemmän. Tampereella suomalaisen kantaväestön palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo on 31 080 euroa, kun kaikkien ulkomaalaisten osalta sama keskiarvoluku on noin puolet vähemmän, eli 16 790 euroa.

Kun tarkastellaan isoja pakolaismaita – eli Tampereella asuvia henkilöitä, joiden taustamaa on Irak, Somalia, Afganistan tai Syyria – niin näiden maahanmuuttajien palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo on jopa muita maahanmuuttajaryhmiä heikompi. Summa on vain 6 300 euroa.

Moni maahanmuuttaja ei jaksa opiskella

Kuten muuallakin Suomessa myös Pirkanmaalla monet maahanmuuttajataustaiset elävät tulonsiirtojen varassa. Tampereella toimeentulotukea maksetaan jopa 21,8 prosentille ulkomaalaisväestöstä, eli suhteellisesti yli kaksinkertaiselle määrälle kuin kantaväestössä. Isojen pakolaismaiden osalta luku on vieläkin suurempi, sillä tässä maahanmuuttajaryhmässä toimeentulotukea maksetaan jopa 59 prosentille väestöstä.

Maahanmuuttajilla on keskimäärin matalampi koulutus kuin kantaväestöllä. Tämä näkyy myös Tampereella, missä kaikista ulkomaalaistaustaisista vain 61,9 prosenttia on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Suomalaisesta kantaväestöstä toisen asteen tutkinto on 92 prosentilla väestöstä.

Kuten edellä esitetyistä luvuista näkee, maahanmuutto on suuri rasite Tampereen kuntataloudelle. Tampereella asui vuonna 2018 kaikkiaan 16 514 yli 14-vuotiasta maahanmuuttajataustaista henkilöä, kun kantaväestön yli 14-vuotiaiden lukumäärä on 186 538. Maahanmuutosta aiheutuu siis veronmaksajille ylisuuret kustannukset suhteutettuna maahanmuuttajataustaisten henkilöiden lukumäärään.

SUOMEN UUTISET