Vantaan Korson koulun kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat hämmästyivät viime perjantaina, kun yllättäen mukaan opetukseen oli ilmestynyt tuntematon, ulkomaalaistaustaisen näköinen aikuinen mies. Luokan opettaja ei selvittänyt tilannetta sen enempää kuin kertomalla oppilaille, että kyseinen mies suorittaa ”harjoittelua”.

Nuorten koululaisten epäilykset heräsivät, sillä luokassa oleva mies lähinnä istui tuolillaan tuijottaen ilmeettömänä eteensä sanomatta sanaakaan. Epäselväksi jäi, mistä syystä mies oli kutsuttu luokkaan ja oliko hänellä joku tehtävä opetustilanteessa.

Korson koulussa annetaan opetusta luokka-asteille 6-9. Suomen Uutisten haastattelemat, kuudesluokkalaisen oppilaan vanhemmat ovat ihmeissään siitä, miksi ulkomaalaistaustaisia aikuisia miehiä osallistetaan 12-vuotiaiden lasten kouluopetukseen.

– Oma lapseni kertoi, että luokkaan oli ilmestynyt outo mies. Opettaja oli kertonut oppilaille, että vierailija kuuntelee ja samalla opiskelee suomen kieltä. Melko erikoista, koululaisen äiti kummastelee.

Miksei vanhemmille kerrottu etukäteen?

Suomen Uutisten haastattelema, toisen kuudesluokkalaisen isä ihmettelee sitäkin, miksei oppilaiden vanhemmille kerrottu etukäteen mitään ”vierailijan” läsnäolosta opetustilassa.

Lisäksi useissa vanhemmissa hämmästystä on herättänyt se tosiasia, että koronan sulkutoimien aikana koulussa opiskelevat ainoastaan kuudesluokkalaiset ja erityisoppilaat, jotka ovat koulun pienimpiä ja haavoittuvimpia.

– Sulkutoimien ja koronapandemian aikana tällaista riskinottoa ei voi mitenkään hyväksyä. Ei voi pitää asianmukaisena toimintana, että lasten joukkoon tuodaan tuntemattomia aikuisia miehiä, joiden taustoista ei välttämättä tiedetä mitään, koululaisen isä sanoo.

Hän oli myöhemmin yhteydessä Vantaan kaupungin perusopetuksen johtajaan saadakseen vastauksia kysymyksiinsä sekä lisää tietoja vierailun kestosta ja luokassa olevan miehen taustoista.

– Perusopetuksen johtaja vastasi ympäripyöreästi, ja kertoi vain, että kouluvierailut ja harjoittelut ovat yleinen käytäntö. Sain tietää, että kyseisen ulkomaalaistaustaisen miehen vierailu jatkuu ainakin kolme viikkoa. Olen todella ihmeissäni, koska kukaan ei ole tarkemmin selvittänyt, kuka tämä mies on, mistä hän on tullut ja mistä syystä hänet on päästetty luokkaan.

Rehtori: Kouluun pääsee harjoittelemaan

Korson koulun rehtori Maiju Rissanen esittää ensin tietämätöntä, kun Suomen Uutiset kysyy luokassa olleesta ulkomaalaistaustaisesta miehestä sekä siitä, miksi hänet oli kutsuttu paikalle.

– Nyt olisi tietysti hyvä tietää, mistä tilanteesta puhutaan. Meillä ei ole koulussa koskaan ketään ulkopuolisia henkilöitä, mutta toki meillä ajoittain on harjoittelijoita, jotka ovat luokassa läsnä opetustilanteessa.

Korson koulussa on vuosittain joitakin harjoittelijoita. Rissanen sanoo lopulta, että luokassa opetukseen osallistunut ulkomaalaistaustainen mies oli luokassa nimenomaan harjoittelemassa. Rissanen ei kuitenkaan kerro harjoittelun toiminnallisesta sisällöstä eikä siitä, missä oppilaitoksessa harjoittelija itse opiskelee – tai opiskeleeko ollenkaan.

– Kaikki harjoittelijat otetaan koulun opetukseen haastattelujen kautta, ja harjoittelijat valitaan niistä henkilöistä, jotka suorittavat oppilaitoksessa opintojaan. Kyseinen harjoittelija on valikoitunut kouluumme oppilaitoksen kautta ja minä olen itse hänet haastatellut. Sitä kautta hänelle järjestyi harjoittelupaikka. Käsitykseni mukaan hän on toiminut harjoittelussa ohjeiden mukaan, Rissanen sanoo.

Rissasen mukaan kyseinen harjoittelija kykenee kommunikoimaan suomen kielellä, vaikka kielitaito ei ole vielä täydellinen.

Oppilaiden vanhemmilta ei erikseen kysytä

Korson koulun rehtori Rissanen sanoo, että kouluun pääsee jatkossakin harjoittelemaan henkilöitä, jotka joko opiskelevat tai aikovat opiskella koulutusalalla. Harjoittelijat siis ainakin tutustuvat siihen, miten suomalainen koulumaailma toimii. Harjoitteluun kuuluu erilaisia opettajan määräämiä tehtäviä.

Rissasen mukaan oppilaiden vanhemmilta ei erikseen kysytä eikä heille ilmoiteta kouluun saapuvista harjoittelijoista.

– Vuodessa meille saapuu 4-5 harjoittelijaa. Meillä on yhteinen toimintalinja, että koululle voidaan ottaa harjoittelijoita. Silloin heille määritellään ohjaava opettaja, joka on vastuussa opetuksesta ja näin poispäin. Tällöin harjoittelija pääsee opettajan kanssa osallistumaan koulun toimintaan.

Rissasen mukaan kouluun saapuvien harjoittelijoiden taustat tarkistetaan ensin harjoittelijan omasta oppilaitoksesta. Tämän lisäksi Rissanen henkilökohtaisesti haastattelee kaikki harjoittelijat. Sen laajempaa taustojen tarkistamista ei ole.

– Jos oppilaiden huoltajat ovat jostain huolissaan, niin erittäin mielelläni teen yhteistyötä heidän kanssaan, minuun voi ottaa yhteyttä.

Perusopetuksen johtaja: Olkaa huoleti

Suomen uutiset tavoitti myös Vantaan perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon. Hän ei suostu kertomaan, missä koulutusohjelmassa Korson koulun vierailija opiskelee. Kalo vetoaa henkilötietojen suojaan. Kalon mukaan harjoittelijoiden vierailut ovat osa koulun normaalia toimintaa.

Kalo vahvistaa, että harjoittelijan vierailusta ei kerrottu etukäteen oppilaiden vanhemmille.

– Yleinen tapa on, että ei kerrota etukäteen, ellei ole pitkäkestoista harjoittelua. Meillä on hurja määrä erilaisia harjoitteluja ja työelämään tutustujia. Jos lähtisimme kaikesta tiedottamaan, niin lyhytaikaisten harjoittelijoiden, vierailijoiden ja tutustujien tiedottamiseen kuluisi paljon aikaa ja koko huoltajakunnalle runsas tiedottaminen voi johtaa tiedotusähkyyn. Tiedottamista olisi paljon. Ei siis ole tarkoituksenmukaista tiedottaa aktiivisesti harjoitteluista ja lyhytaikaisista vierailuista koulussa.

Kalon mukaan Korson harjoittelija jatkaa loppuun nykyisen harjoittelujaksonsa, mutta koronasta johtuen uusia harjoittelijoita ei olla lähiaikoina ottamassa. Kalon mukaan harjoittelijan puutteellinen suomen kielen osaaminen ei ole ollut este harjoittelulle.

– Työelämään tutustumisessa näkee millaista toimintaa ja työskentelyä koulussa on.

Kalo pyrkii rauhoittelemaan vierailuista huolestuneita oppilaiden vanhempia.

– Voivat olla täysin huoleti asiaan liittyen. Meillä Vantaalla usein tutustuu työelämään ja alaan vierailijoita ja harjoittelijoita.

Asuinalueet eriytyvät Suomessa

Monet koululaisten vanhemmat ympäri Suomea ovat jo pitkään olleet huolissaan koulujen vierailu- ja harjoittelukäytännöistä. Huoli on ymmärrettävä, sillä useinkaan perheillä ei ole tietoa kouluissa vierailevien henkilöiden taustoista.

Perussuomalaisten kansanedustaja, Oulun kaupunginvaltuutettu Jenna Simula yhdessä useiden muiden valtuutettujen kanssa vaati jo kolme vuotta sitten, että Oulun kaupungin olisi ohjeistettava, ettei päiväkoteihin tai kouluihin tule viedä vierailemaan sellaisia henkilöitä, joiden taustoja ei varmuudella voida selvittää. Toissa vuonna Oulu linjasikin, että turvapaikanhakijoita ei toistaiseksi päästetä vierailuille kouluihin.

Kansanedustaja, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra muistutti viime viikolla Tuumaustunnilla myös laajemmin monikulttuurisuudesta johtuvasta asuinalueiden eriytymisen seurauksista: etenkin pääkaupunkiseudulla monet nykyään valikoivat tarkoin asuinalueen siksi, että saavat lapsensa hyvään kouluun.

Monikulttuuristumisen yleistyessä kärsijöiksi ovatkin jäämässä ne, jotka eivät voi muuttaa haluamaansa paikkaan ja jotka eivät kykene valitsemaan lapselleen rauhallista koulua.

SUOMEN UUTISET