Åbo Akademin demokratiatutkijat vertailivat päättäjien ja äänestäjien suhtautumista ilmastokriisiin. Ilmastonmuutosta koskeva kysely oli suunnattu muun muassa kansanedustajille, ministeriöiden ylemmille virkamiehille ja puoluetoimistojen työntekijöille. Samat kysymykset esitettiin joukolle kansalaisia.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4, kuinka huolissaan he ovat ilmastonmuutoksesta. Vastausten keskiarvo oli 3,4 päättäjien keskuudessa ja 2,9 kansalaisten keskuudessa.

– Suuren yleisön mielipiteitä ilmastonmuutoksesta on tutkittu runsaasti, mutta päättäjien asenteista on vähemmän tietoa. Tietääksemme tällaista vertailua ei ole aiemmin tehty näitä ryhmiä edustavin otoksin. Havaitsemamme ero on melko huomattava: päättäjät ovat merkitsevästi enemmän huolissaan kuin äänestäjät, toteaa Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Lauri Rapeli.

Päättäjät myös valmiimpia maksamaan

Tutkijat kysyivät myös, kuinka halukkaita päättäjät ja kansalaiset ovat osallistumaan kustannuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tässäkin kävi ilmi, että päättäjät ovat valmiimpia maksamaan kuin äänestäjät, mutta ryhmien välinen ero oli pienempi.

Tutkimus oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa, monitieteistä PALO-tutkimushanketta (Participation in Long-term Decision-Making), jossa selvitetään pitkäjänteiseen poliittiseen päätöksentekoon liittyviä konkreettisia ongelmia. Tutkimus on julkaistu tieteellisessä Environmental Politics -lehdessä.

Suomen Uutiset