Perussuomalaiset haluaa maltillistaa Suomen hallituksen maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja samalla helpottaa eläkeläisten, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja ennen kaikkea lapsiperheiden jokapäiväistä arkea.

Perussuomalaiset haluaa vahvistaa suomalaisten kotitalouksien ostovoimaa alentamalla sähkön ja polttoaineiden veroja 25 prosentilla. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi esityksestä tänään Tuumaustunnilla.

– Veronalennuksilla helpotettaisiin merkittävästi eläkeläisten, niin pieni- kuin keskituloisten palkansaajien ja ennen kaikkea lapsiperheiden jokapäiväistä arkea, Purra sanoo.

Perussuomalaisille kyse on arvovalinnasta, jossa tavallinen suomalainen asetetaan etusijalle maailmanparantamisen ja ilmastoposeerauksen sijaan.

Energian hinnannousu leikkaa ostovoimaa

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm sanoi tänään Tuumaustunnilla, että energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti tänä vuonna, ja hinnat jäävät korkealle tasolle myös tulevina vuosina.

– Koronan jälkeinen maailmanlaajuinen talouskasvu, energiavarastojen alhainen taso ja CO2-päästöoikeuksien voimakas hinnannousu aiheuttavat merkittävää nousupainetta energian hintoihin.

Varovaistenkin arvioiden mukaan polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousussa.

– Arvioiden mukaan liikennepolttoaineiden hinta olisi ensi vuonna jopa 20-35 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Sähkön hinta noussee myös 20-30 prosenttia. Helenin asiakkaat Helsingissä ovat jo huomanneet, että Helen on nostanut hintojaan.

Holm sanoo, että laskennallisesti keskimäärin energian nousevat kustannukset leikkaavat kotitalouksien ostovoimaa noin 1,6 miljardilla eurolla.

Holm nostaa esimerkiksi sähkölämmitteisessä pientalossa asuvan perheen, jonka molemmat vanhemmat Tyyne ja Tauno käyvät autolla töissä, ja vuodessa kertyy yhteensä 25 000 ajokilometriä.

– Esimerkkiperheen liikennepolttoainekulut ja sähkölasku kasvavat 5 150 eurosta 63 80 euroon vuodessa, eli kustannukset kasvavat 1 230 euroa. Ostovoiman leikkaus on siten 2,6 prosenttia käytettävissä olevista nettotuloista.

Sähkö- ja bensaveroista 25 prosenttia pois

Perussuomalaisten esittämässä vaihtoehdossa sekä kotitaloussähkön veroa että liikennepolttoaineiden veroa siis lasketaan 25 prosenttia. Veronalennuksella on huomattava ostovoimaa vahvistava vaikutus Tyynen ja Taunon esimerkkiperheessä.

– Vuodessa perheen ostovoima kasvaisi 475 euroa.

Perussuomalainen vaihtoehto siis lisäisi perheen käytettävissä olevia varoja vajaat 500 euroa, kun taas Sanna Marinin hallituksen vaihtoehto tarkoittaa yli 1 200 euron lisälaskua.

Holm huomauttaa, että laskelmasta on konkreettisesti nähtävissä, miten hallituksen toteuttamalla politiikalla on merkittävä vaikutus kotitalouksien käytettävissä oleviin nettotuloihin ja ostovoimaan.

– Laskentaoletukset ovat myös erittäin maltillisia, joten todennäköisesti vaikutukset olisivat vieläkin suurempia.

Veronalennuksia järkevällä ilmastopolitiikalla

Pääministeri Marinin johtama hallitus on valinnut maailman kunnianhimoisimman ilmastokurjistamispolitiikan tien, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali valtio vuonna 2035. Ilmastolle hallituksen toimista ei ole mitään hyötyä, mutta toimet nostavat energian hinnat, erityisesti sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hinnat, korkeammalle kuin kansalaisten ja teollisuuden maksukyky sallivat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Purra kuitenkin katsoo, että siirtämällä hiilineutraalisuustavoite uuteen tavoitevuoteen 2050, eli samaan vuoteen kuin EU:lla, saadaan samalla liian nopeaan siirtymään suunniteltuja miljardeja ohjattua sähkö- ja polttoaineveron alentamiseen.

– Suomen maailman kunnianhimoisin hiilineutraaliustavoite vaikuttaa paitsi kansalaisten arjen kustannuksiin, myös esimerkiksi teollisuuden toimintaedellytyksiin ja monenlaisiin tuotteiden hintoihin esimerkiksi kuljetuskustannusten nousun kautta.

Oman kansan hyvinvointi etusijalle

Perussuomalaisten mielestä ylimitoitettu ilmastokunnianhimo on hölmöä tilanteessa, jossa julkinen talous on jo valmiiksi rapakunnossa.

Purra muistuttaa, että Suomi on pieni kansantalous, maassa on yleensä kylmä, välimatkat ovat pitkiä ja auto monelle välttämätön kulkuväline.

– Meidän pitäisi ilmastotoimissa tavoitella paremminkin keskitasoa, samalla huolehtien siitä, että maassa on ilmasto-osaamista ja voimme mahdollistaa viennin myös niihin maihin, joissa hiilidioksiditonnien vähentäminen on tehokkaampaa ja edullisempaa. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös oman maamme kansalaisten hyvästä elämästä, johon ilmastokurjistamisen toimet eivät puutu liikaa.

– Perussuomalaiset ei kyseenalaista kaikkia ilmastotoimia, vaan korostaa kokonaisuuden järkevyyttä eli sitä, että Suomi olisi synkronisessa toiminnassa muiden maiden kanssa, eikä kunnianhimollaan ylittäisi toimia, jolloin kustannukset kohdistuvat erityisesti tänne.

SUOMEN UUTISET