Syntyvyys on jatkanut laskuaan pian kymmenen vuotta. Lapsia syntyi tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2010 60 980. Tänä vuonna vauvojen määrä voi romahtaa 45 000:teen. – Vauvattomuus on kaikkien länsimaiden yhteinen haaste. Vauvaperheet taas ovat maamme tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä. Voimavara, joiden hyvinvoinnista on pidettävä hyvää huolta, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne.

Kansanedustaja Lulu Ranne sanoo hallituksen ymmärtäneen vauvattomuuden haasteen ja ottaneen tavoitteekseen edistää maamme lapsi- ja perheystävällisyyttä.

– Hyvä niin. Hallitus haluaa mm. tukea ihmisiä kohti toivomaansa vauvamäärää, vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja palveluja sekä vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Punavihreä ilmastopolitiikka käy kalliiksi

Ranteen mukaan hallituksen lapsiperheitä koskevat tavoitteet ovat hyviä, niin kuin monet muutkin hallitusohjelman ”kauniit ja ihanat tavoitteet”.

– Ohjelma on kuitenkin valitettavasti myös lapsiperheitä koskevien tavoitteiden osalta paikoin erittäin kaukana todellisuudesta ja talousrealismista. Ohjelman laatijat ovat selvästi vieraantuneet tavallisten lapsiperheiden arjesta.

– Erityisesti tavoitteet lapsiperheköyhyyden vähentämisestä ja Suomi-vauvojen lisääntymisestä näyttäytyvät kummallisessa valossa, kun lukee hallitusohjelman ilmastojohtajuustavoitteita. Punavihreä, maailmaa pelastava, suomalaisia kurittava hallitus tekee selväksi, että perheen elättäminen on kallista ja lasten hankkiminen ilmastonvastainen teko. Suomalaiset perheet ovat kuluttavia, ympäristöä tuhoavia yksiköitä, joita ei pidä perustaa. Jälkikasvun tulevaisuudesta maalaillaan maailmanlopun kuvaa, Ranne ihmettelee.

Energiaköyhyysloukku uhkaa lapsiperheitä

Ranne sanoo, että jos Suomi-vauvoja todella halutaan lisää ja lapsiperheköyhyyttä vähentää, on selvää, ettei lapsiperheiden toimeentuloa ja elämistä saa vaikeuttaa.

– Hallituksen ilmastojohtajuustavoite kuitenkin lisää lapsiperheköyhyyttä ja tekee Suomesta energiaköyhyysloukun. Suomalaiset kotitaloudet joutuvat taloudelliseen ahdinkoon. Viherverot aiheuttavat kotitalouksille jopa kyvyttömyyttä selviytyä välttämättömistä energiamenoistaan, kuten kodin lämmityksen tai liikennepalveluiden kustannuksista.

Laajamittainen energiaköyhyys kohdistuu voimakkaasti pienituloisiin ja lapsiperheisiin.

– Energiaköyhyys on suomalaisille ahdistava loukku, jossa ei ole varaa maksaa nykyisen asuntonsa tai liikennevälineensä energiakustannuksia, mutta ei myöskään varaa uuteen asuntoon tai esim. sähkökäyttöiseen liikennevälineeseen. Mistä ihmeestä lapsiperheet ja ikäihmiset repivät rahat näihin ilmastojohtajuusratkaisuihin?

– Byrokratian ja uusien tulonsiirtojen himmelit eivät tässä auta. Pian hallitus tulee myös havaitsemaan, että viherveroja kompensoiviin tuloverojen alennuksia ei olekaan varaa toteuttaa, kotitalouksien ylivelkaantuminen lisääntyy ja ostovoima heikkenee. Energiaköyhyysloukku odottaa nurkan takana.

Suomi tavoittelee tuhoisaa ilmastojohtajuutta

Ranteen mielestä kansan katse kannattaakin nyt kiinnittää siihen, mihin kaikkiin hinnankorotuksiin, pakkotoimiin ja vapauksien rajaamisiin hallitus ryhtyy EU:n ilmastojohtajuutta tavoitellessaan.

– Suuri joukko suomalaisia perheitä on vaarassa joutua energiaköyhyysloukkuun. Ilmastotavoitteet lyövät karusti korville niin lapsiperheköyhyyden alentamistavoitetta kuin toivottua vauvavyöryä.

– Jos me todella haluamme lisää Suomi-vauvoja ja hyvinvoivia perheitä, on elinkustannusten nousu estettävä ja lapsiperhepalveluihin satsattava, Ranne painottaa.

Perhemyönteisyyttä työhön ja vapaa-aikaan

Ranne muistuttaa, että Suomi on toistaiseksi yksi maailman parhaista maista synnyttää, hoitaa, kasvattaa ja kouluttaa lapsia. Suomessa sattuu esimerkiksi parin muun maan ohella vähiten äitiyskuolemia maailmassa (World Health Statistics 2018).

– Suhtautuminen lapsiperheisiin kaipaa kohennusta. Perhemyönteisyyttä on syytä parantaa työssä ja vapaalla. Lapsiperheet eivät ole taakka, ongelma ja naapurin painajainen vaan valtava ilon lähde ja tulevaisuuden perusta, joita ilman Suomi näivettyy, Ranne muistuttaa.

– Meidän tuleekin kannustaa perheiden perustamiseen myös perheystävällisellä asenteella. Ei hermostuta kaupoissa raivoaville uhmaikäisille tai hengaileville teineille vaan ymmärretään ja tuetaan lapsiperheiden ja lasten arkea kukin tavallamme.

SUOMEN UUTISET