Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esittää, että 25 prosentin veronalennuksilla helpotettaisiin merkittävästi eläkeläisten, pieni- kuin keskituloisten palkansaajien sekä ennen kaikkea lapsiperheiden jokapäiväistä arkea. Verokertymävaikutus olisi vajaa miljardi euroa.

Aluevaaleihin on enää kaksi kuukautta. Vaalit ovat rahamäärältään ja alueille siirtyvien tehtävien kannalta erittäin tärkeät.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi Tuumaustunnilla, että valitettavasti koko uudistus ja vaalit yritetään saada vaikuttamaan teknisiltä ja uuvuttavilta.

– Luulen, että tämä on tarkoituskin. Mitä vähemmän kansalaiset äänestävät, sitä helpommin vanhat puolueet, etenkin se yksi, pääsee tekemään silmänkääntötemppujaan.

Perussuomalaiset julkaisee aluevaaliohjelmansa joulukuun alussa. Puoluejohto jatkaa myös Suomen kiertämistä jokaisena viikonloppuna.

– Perussuomalaiset ei puolusta tulevissa vaaleissa puolueiden hillotolppia vaan kansalaisen palveluita, veronmaksajan rahoja ja suomalaisen terveyttä ja henkeä, Purra vakuuttaa.

Hallitus ilmastokurjistaa ja tekee haittaa maan asukkaille

Tällä hetkellä maailman kunnianhimoisimman ilmastokurjistamisen hallitus tekee innolla toimia, joista ei ole ilmastolle mitään hyötyä, mutta joista on merkittävää haittaa sille ainoalle asialle, jota hallituksen pitäisi puolustaa, eli maallemme ja sen asukkaille.

– Yksikään muu puolue lisäksemme ei puhu näiden toimien kustannuksista, kokonaisuudesta ja konkreettisista seurauksista. llmastopolitiikka nostaa autoilun ja asumisen hintaa, ruoan hintaa, muun liikkumisen hintaa, yrittämisen hintaa, teollisuuden hintaa.

– Aluevaalien jälkeen keväällä tulemme näkemään hallituksen uusia ilmastotoimia, niin sanotusti ”tutkimukseen ja asiantuntijatietoon perustuen”. Tämä johtuu siitä, että hallitus jäi budjettineuvotteluissa vihreiden vangiksi, koska papereihin kirjattiin varauma uusista toimista, mikäli tarvittaviin päästövähennyksiin ei vihreiden nimittämien asiantuntijoiden mielestä ole päästy, Purra sanoo.

Samaan aikaan EU painaa yhä kiihtyvällä vauhdilla ilmastotoimia. Purra huomauttaa, että unionin valtavassa ”Fit for 55”-ilmastopaketissa on useita esityksiä, jotka ovat vahingollisia Suomelle.

– Pelkästään ilmastopaketin esityksistä yksi, päästökaupan laajentaminen, nostaa suomalaisten yritysten ja kotitalouksien kustannuksia puolellatoista miljardilla vuodessa. Suomesta karkaava teollisuus ei vähennä globaaleja päästöjä, se lisää niitä.

– Vaikutukset tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen osalta kohdistuvat voimakkaasti pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin. EU:n ilmastotoimia viedään tismalleen samaan suuntaan kuin mihin kertaluonteiseksi ja tarkkarajaiseksi väitetty elpymispaketti meitä ohjasivat – fiskaaliunioniin. Suomalaiselle tulee yhä enemmän maksettavaa, ensin omat kasvaneet laskut, sitten vielä päälle eurooppalaisten laskuja.

Ilmastokurjistaminen etenee, kun ostovoima heikkenee

Ilmastotoimin nouseva autoilun ja lämmittämisen hinta asettaa kansalaiset keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, koska korotukset vaikuttavat erityisesti työssäkäyviin ja syrjäseuduilla asuviin.

– Vaikka liikenne etenee voimakkaasti sähköiseen suuntaan, ei suurella osalla ihmisistä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia hankkia uutta vähäpäästöisellä teknologialla varustettua autoa. He eivät myöskään hyödy hallituksen sähköautoilijoille annettavista kannusteista ja verohelpotuksista. Ilmastokurjistaminen etenee, kun ostovoima heikkenee.

– Perussuomalaiset puolustaa kansalaisen toimeentuloa ja veronmaksajan asemaa. Kokonaisveroasteemme on jo liian korkea – ei sitä voi nostaa enempää ilmastotoimilla. Hallituksen kunnianhimo lisää kansalaisen kustannuksia, kiristää verotusta ja lisää velkaa. Samalla se lisää kustannuksia monenlaisille yrityksille, jotka eivät ole saamapuolella vihreässä siirtymässä, Purra sanoo.

Vaikka rahat ovat loppu ja epävarmuus kasvaa, koskaan ei mene niin huonosti, ettei hallitus pitäisi kiinni maailman kunnianhimoisimmasta hiilineutraalisuustavoitteestaan. Purra kuitenkin huomauttaa, että asetetut aikataulut ovat mahdottomia, koska ne nostavat energian hinnat, erityisesti sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hinnat, korkeammalle kuin kansalaisten ja teollisuuden maksukyky sallivat.

Perussuomalaiset vaatii, että tavoitteita maltillistetaan.

– Hiilineutraalisuustavoite on siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite. Aikataulun asettaminen samaksi kuin kilpailijamaissa parantaisi huomattavasti Suomen suhteellista kilpailukykyä, Purra toteaa.

Suomen hyvinvointi perustuu menestyvään teollisuuteen

Purra korostaa, että vaikka hallitus ei sitä millään halua tunnustaa, hyvinvointimme perustuu pitkälti monipuoliseen, elinvoimaiseen ja menestyvään teollisuuteen. Tämä mahdollistaa hyvinvoinnin rahoittavat työpaikat ja yksityisten ja julkisten palvelujen kehittämisen.

– Vihreään osaamiseen ja ilmastovientiin syntyy toki uusia työpaikkoja, etenkin julkisen rahan voimakkaasti kannustamana, mutta tämä yksin ei riitä. Meidän on huolehdittava perusvientisektoreidemme mahdollisuuksista toimia ja kilpailla.

– Siirtämällä hiilineutraalisuustavoite uuteen tavoitevuoteen 2050 saadaan liian nopeaan siirtymään suunniteltuja miljardeja ohjattua sähkö- ja polttoaineveron alentamiseen. Näin saamme kuljetuskustannuksia kilpailijamaiden tasolle ja kohennamme merkittävästi perheiden ostovoimaa, kun arjen elinkustannuksiin vaikuttavat sähkön, bensan sekä dieselin hinnat laskevat. Tämä rauhoittaisi myös palkkapaineita ja helpottaisi pienituloisia. Kipurajan ylittänyt autoilun hinta tekee myös työnteosta entistä kalliimpaa eikä ainakaan kannusta ottamaan työtä vastaan.

Perussuomalaiset katsoo, että kotitalouksien ostovoimaa voidaan kohentaa laskemalla sähkö- ja polttoaineiden veroja.

– Jos veron alennus olisi 25 prosenttia, sen verokertymävaikutus olisi vajaa miljardi euroa. Veronalennuksilla helpotettaisiin merkittävästi eläkeläisten, pieni- ja keskituloisten palkansaajien sekä ennen kaikkea lapsiperheiden jokapäiväistä arkea. Tämäkin on arvovalinta – suomalainen ensin vai maailman parantaminen ja poseeraus.

SUOMEN UUTISET