Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne (ps.) vaatii julkisen talouden pienentämistä – ei leikkaamalla peruspalveluista, vaan luopumalla suomalaisten hyvinvoinnin kannalta epäoleellisista ja vahingollisista toiminnoista ja menoista. Eduskunta kävi tänään valtion ensi vuoden budjetin lähetekeskustelua.

– Resurssit on kohdennettava tärkeimpiin; suomalaisiin vähäosaisiin, ikäihmisiin, lapsiperheisiin, vammaisiin ja sairaisiin. Samaan aikaan julkista taloutta on pienennettävä myös toteuttamalla EU:n vaikuttavin ja taloudellisesti tehokkain julkinen hallinto ja palvelutuotanto, sanoo Lulu Ranne.

Ranteen resepti poikkeaa oleellisesti muiden puolueiden populistisista veronalennuspuheista.

– Keskusta on hallituksessa ottamassa kaksin käsin velkaa, eikä loppua näy. Sen ja aluevaalien valossa keskustan vihjailu vuoden 2023 veronkevennyksistä onkin jopa vappusatasta röyhkeämpää äänestäjien huijaamista.

Vihreät ja kokoomus köyhimpien kimpussa

Ranteen mukaan vihreätkin kertovat kannattavansa työn verotuksen alentamista, mutta vain, jos köyhien rahat kerätään ilmaston nimissä muuten pois. Vihreät paikkaisivat valtion budjetin verottamalla toimintoja, jotka he haluavat lopettaa: autoilua, lentämistä ja lihansyöntiä. Heidän järkeilyssään yksityistä kulutusta ja ostovoimaa leikataan ja syntyvä julkinen rahoitusvaje katetaan talouskasvulla. Mikä voisikaan mennä pieleen?

– Kokoomus puolestaan poistaisi kannustinloukut ja rahoittaisi veroalensa leikkaamalla heikoimmassa asemassa olevilta, työttömiltä, toimeentulo- ja asumistuen saajilta. Nämä rahat olisivat heti ja täysimääräisesti pois kulutuksesta, syöden taloutta nopeammin kuin verohelpotukset ehtisivät sitä piristää.

Rahan lappaminen turhuuteen peruspalvelujen suurin uhka

Ranne pitää aikamme suurena kysymyksenä sitä, miten turvata suomalaisille tärkeimmät perus- ja lähipalvelut. Julkisen talouden paisumisesta huolimatta rahaa ei riitä lapsiin, nuoriin, ikäihmisiin eikä etulinjassa ihmisten kanssa töitä tekevien kuormituksen tai palkkojen kuntoon laittamiseen. Yhteisen rahan lappaminen turhuuteen, tehottomuuteen ja ulkomaille onkin Ranteen mielestä suurin uhka suomalaisten peruspalvelujen rahoitukselle.

– Perussuomalaisten mielestä työn verotusta on kevennettävä, mutta velaksi sitä ei voi enää tehdä. Tulonsiirtomenojen etupainotteinen leikkaaminen ei myöskään ole oikea ratkaisu. Verokiilan pienentäminen edistää parhaiten yksityissektorin työllisyyttä, parantaa kuluttajien ostovoimaa ja poistaa kannustinloukkuja ilman, että etuuksiin tarvitsee ensimmäiseksi puuttua, Ranne uskoo.

Budjettiesitys on jälleen yksi naula julkisen talouden arkkuun

Tulonsiirrot vähäosaisimmille eivät Ranteen mielestä ole julkisen talouden suurin ongelma, vaan huono tuottavuus ja liian suuri koko suhteessa yksityissektoriin. Verojen kevennys ja kestävyysvajeen kattaminen vaativatkin julkisen talouden koon pienentämistä. Hallitus ei tätä ole ymmärtänyt ja on muun muassa paisuttanut valtionhallintoa jo yli 4 500 henkilöllä. Kyse ei ole vain palkoista, vaan myös siitä, millaisia rakenteita ja menoja paisuva hallinto pyörittää.

– Hallitus on kyllä käynnistänyt julkisen hallinnon uudistamisen strategiatyön, mutta ilman sitovia taloudellisia tavoitteita se jää pelkäksi paperiksi.

– Julkisen talouden pienentäminen ei toteudu Sanna Marinin punavihreällä strategiatyöllä tai EU:ssa upporikkaana esiintymisellä. Se toteutuu vain poistamalla hallinnosta hukka, turha ja viiveet sektori ja palvelu kerrallaan. Tämä budjettiesitys on valitettavasti jälleen yksi naula Suomen julkisen talouden arkkuun. Todiste siitä, että hallituksella ei ole pienintäkään aikomusta pistää asioita tärkeysjärjestykseen ja ajaa suomalaisten etua, Ranne päättää.

Suomen Uutiset