Ruotsin yliopistoissa vallitsee vaientamisen kulttuuri, paljastaa TV4:n tutkivan journalismin ohjelma. Uuden hallituksen opetusministeri on ottanut ongelman tosissaan ja päättänyt käynnistää selvityksen asiasta. Opetusministerin mielestä myös kiistanalaisista asioista pitää voida käydä keskustelua ja tehdä tutkimusta, sen sijaan, että yliopistoissa ryhdyttäisiin kieltämään tiettyjä sanoja tai aihepiirejä.

Opetusministeriö tulee käynnistämään selvityksen vaientamis- ja maalittamiskulttuurista Ruotsin yliopistoissa, kertoo opetusministeri Mats Persson (lib) Ruotsin yleisradion haastattelussa. Asia nousi pinnalle, kun TV4:n tutkivan journalismin ohjelma Kalla Fakta paljasti, että monet yliopistojen opettajat ja tutkijat pelkäävät joutuvansa pois suljetuiksi ja maalitetuiksi käsitellessään herkkiä aiheita.

– Tärkeintä on saada kuva siitä, miten iso ja laajalle levinnyt tämä ongelma on ja miten yksittäiset tutkijat kokevat tilanteen, Persson sanoo.

Kalla Fakta (”kylmä totuus”) -ohjelmassa useat yliopistojen henkilökuntaan kuuluvat kertoivat joutuneensa suljetuiksi pois yliopistoyhteisöstä tai vaiennetuiksi käsiteltyään esimerkiksi rasismia tai seksismiä. Tämä ilmiö tunnetaan myös nimellä cancel-kulttuuri.

Opetusministeri Mats Perssonin mukaan kyseessä on vakava ilmiö, jolla on seurauksia sekä vaientamisen kohteeksi joutuneille että opetukselle laajemminkin. Persson itse on koulutukseltaan taloushistorioitsija. Hänen tohtorinväitöskirjansa käsitteli maahanmuuttajien yrittäjyyttä, sairauspoissaoloja ja varhaiseläkkeelle jäämistä vuosien 1981-2003 välisenä aikana.

Yliopiston ei pidä kieltää sanoja

Aiemmin Expressen-lehteen kirjoittamassaan mielipideartikkelissa opetusministeri Persson korosti, että tiettyjä sanoja tai teorioita ei pidä kieltää, jos totuutta halutaan ymmärtää. Cancel-kulttuuri saa aikaan henkisesti köyhän ja huteran akateemisen ympäristön.

– Yliopisto ei ole mikä tahansa paikka, Persson kirjoittaa. Täällä kritiikin, kyseenalaistamisen ja suoran puheen on oltava arkipäivää. Tavoitteena ei ole konsensus.

– Tutkimusta tehdään myös sellaisilla alueilla, jotka ovat provosoivia poliittiselle vasemmistolle tai oikeistolle tai uskovaisille.

– Ja niin sen on oltava liberaalissa demokratiassa. Tieteen vahvuus on siinä, että uutta tietoa etsitään ilman ennakkoehtoja, kiellettyjä sanoja tai lappuja silmillä.

Cancel uhkaa vapaata ajatusten esittämistä

Opetusministeri Persson viittaa mielipidekirjoituksessaan tunnettujen tutkijoiden ja kirjailijoiden pari vuotta sitten julkaisemaan avoimeen kirjeeseen, jonka ovat allekirjoittaneet muiden muassa Francis Fukuyama, Noam Chomsky ja Salman Rushdie.

Allekirjoittajat ovat huolissaan Yhdysvalloista peräisin olevasta identiteettipoliittisesta liikkeestä, jonka ajama cancel-kulttuuri uhkaa vapaata ajatusten esittämistä ja keskustelua.

Tutkimusta tarvitaan myös herkistä aiheista

Persson pelkää cancel-kulttuurin johtavan siihen, että poliittisesti kiistanalaisten aiheiden tutkimisesta luovutaan kokonaan ja tutkimus keskittyy leppoisampiin aiheisiin, joista ei tule riitaa. Tietoa tarvitaan kuitenkin myös niitä herkiksi ja ristiriitaisiksi koetuista asioista.

– Todellisuus on monitahoinen, historia on synkkä ja yhteiskunta on täynnä vääryyksiä, Persson kirjoittaa. Jos tätä todellisuutta halutaan ymmärtää, tiettyjä sanoja tai teorioita ei pidä kieltää.

Kyseenalaistaa saa, vaientaa ei

Opetusministeri korostaa, että keskustelu, väittely ja kyseenalaistaminen ovat akateemisen elämän oleellisia osia. Mutta väittely ei saa johtaa siihen, että eri mieltä oleva opettaja tai tutkija pyritään vaientamaan tai sulkemaan yhteisön ulkopuolelle. Yliopiston johdolla on työnantajan roolissa vastuu seistä työntekijöidensä tukena silloinkin, kun se tuntuu epämukavalta.

– Ilmaisuvapautemme ja suvaitsevaisen yhteiskuntamme ansiosta me voimme puhua avoimesta erilaisista ilmiöistä, Persson kirjoittaa.

– Tämä hallitus ei tule kohtelemaan akateemista vapautta pelkkänä korulauseena. Suvaitsemattomuutta ei tulla suvaitsemaan. Me tulemme puolustamaan akateemista vapautta raudanlujasti.

SUOMEN UUTISET