Entistä useampi britti kokee, että ”kulttuurisota” jakaa kansaa. Tuoreen kyselyn mukaan enemmistö (54%) on tätä mieltä, kun vuonna 2020 näkemyksen takana oli 46%. Tutkijat näkevät, että kehityksen taustalla on kasvanut tietoisuus ilmiöistä, joita kutsutaan ”wokeksi” ja ”cancel-kulttuuriksi”. 36% vastaajista piti woke-termiä pilkkasanana, kun vastaavasti 26% piti sitä kehuna. Viimeaikaiset mediakohut ja keskustelut ”kulttuurisodasta”, ”cancel-kulttuurista” ja ”valkoisista etuoikeuksista” ovat vaikuttaneet ihmisten asenteisiin. Woke-teemojen saama medianäkyvyys on lisännyt niiden vastustusta.

Lontoon King’s College ja mielipidetutkimuksiin erikoistunut Ipsos UK suorittivat kyselytutkimuksen, joka kartoitti 3000 kansalaisen asenteita kulttuurisotaan ja wokeen. Tutkimuksen tarkoituksena oli valottaa asennemuutoksia vertailemalla tuoreita vastauksia vuoden 2020 vastaavaan kyselytutkimukseen.

Kulttuurisota jakaa kansaa entistä enemmän

Enemmistö (54%) brittiyleisöstä kokee nk. kulttuurisodan jakavan kansaa. Luku on korkeampi kuin kaksi vuotta aikaisemmin, jolloin samaa mieltä oli 46% vastaajista.

Kulttuurisodan vaikutus koetaan laajasti eri puolilla poliittista kenttää sekä konservatiivien että vasemmiston parissa. 29% vastaajista ei ottanut kantaa kulttuurisodan jakavuuteen puolesta eikä vastaan.

Woke- ja cancel-kulttuurista on tullut tunnetumpia suurelle yleisölle

Kaksi kolmasosaa (65%) vastaajista kertoi tietävänsä joko hyvin tai hieman, mitä ”woke” tarkoittaa. Kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 2020 vastaava luku oli vielä 49%. Lisääntyneestä tuntemuksesta ilmiötä kohtaan kertoo myös se, että niiden vastaajien osuus, joille ilmiö on täysin tuntematon, on puolittunut 32 prosentista 16 prosenttiin kahdessa vuodessa.

Yhtä lailla vuonna 2020 39% vastaajista sanoi tuntevansa cancel-kulttuurin käsitteen joko hyvin tai hieman. Nyt luku on 60%. Niiden vastaajien osuus, joille käsite oli vuonna 2020 täysin vieras, on laskenut 49 prosentista 27 prosenttiin.

Woke-ilmiön tuntemus on kasvanut kahden vuoden aikana erityisesti 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien parissa (39:stä 60 prosenttiin). Vastaavasti 16-24-vuotiaiden parissa tuntemus on lisääntynyt vain lievästi, sillä se oli jo valmiiksi korkea (72:sta 74 prosenttiin).

Woke koetaan entistä enemmän loukkaavana sanana kuin kehuna

Kun vuonna 2020 wokeksi kutsumista piti loukkaavana 24% vastaajista, tuoreessa kyselyssä luku oli jo 36%. Niiden osuus, jotka eivät tienneet käsitteen merkitystä, tippui kahdessa vuodessa 38 prosentista 28 prosenttiin.

Muutos korostuu erityisesti konservatiivien parissa. Wokeksi kutsumista loukkaavana pitävien määrä kasvoi huimasti 33 prosentista 55 prosenttiin. Asennemuutos näkyy kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti vanhempien parissa. Kaksi vuotta aikaisemmin 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien parissa luku oli 25 prosenttia. Nyt saman ikäryhmän parissa wokea pitää loukkaavana jo 42%.

Vastaavasti wokea kehuna pitävien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Luku on pysynyt kahden vuoden aikajänteellä samana 26 prosentissa. Vasemmistolaisen Labour-puolueen kannattajien parissa wokea kehuna pitävien määrä on hieman kasvanut, 37 prosentista 41 prosenttiin.

Ihmisten mielestä ”valkoisista etuoikeuksista” puhuminen on turhaa

Puolet (51%) brittiyleisöstä on sitä mieltä, että ”valkoinen etuoikeus” on terminä hyödytön puhuttaessa rotujen välisistä suhteista Isossa-Britanniassa. Luku on yli puolet suurempi kuin niiden osuus, joiden mielestä käsite on hyödyllinen (23%).

Kysymys jakaa etnisyyksiä ja poliittisia puolueita. Valkoisista vastaajista 54% koki käsitteen hyödyttömäksi, kun etnisten vähemmistöjen parissa vastaava luku oli 35%. Vuoden 2019 vaaleissa konservatiiveja äänestäneiden parissa käsitteen näki hyödyttömäksi 70%, kun Labour-puolueen äänestäjien kohdalla sama luku oli 38%.

Brittilehdet ovat ottaneet kulttuurisodan käsitteet käyttöön

Kasvava tietoisuus kulttuurisodasta kytkeytyy median antamaan huomioon ilmiötä kohtaan. Käsitteet ovat yleistyneet mediassa räjähdysmäisesti. Vuosien 2019 ja 2020 välillä kulttuurisodan käsitettä käyttäneiden artikkeleiden määrä kasvoi 178:sta 534:ään. Vuonna 2021 luku oli jo peräti 1470.

”Cancel-kulttuuri” on hyvin uusi termi brittilehdistössä. Se mainittiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 2018, ja se esiintyi vain kuusi kertaa koko vuoden aikana. Vuonna 2021 käsite mainittiin jo 3670 artikkelissa.

Vuonna 2019 ”valkoinen etuoikeus” mainittiin 392 artikkelissa. Käsitteen käyttö kolminkertaistui seuraavana vuonna, jolloin se esiintyi jo 1396 artikkelissa. Vuonna 2021 ”valkoisista etuoikeuksista” puhuttiin hieman vähemmän, 1258 artikkelissa.

Media ja poliittiset kiistat muuttavat asenteita, mutta eivät kaikkien kohdalla

Lontoon King’s Collegen Policy Institutea johtavan professori Bobby Duffyn mukaan media ja poliittiset debatit ovat vaikuttaneen selvästi kansalaismielipiteeseen. Erityistä on, että woke-käsitteiden tullessa tunnetummiksi myös niiden merkitykset ovat muuttuneet.

Toisin sanoen, poliittisten muoti-ilmiöiden näkyvyys ei aina lisää niiden suosiota. Päin vastoin, woken räjähdysmäinen mediahuomio on lisännyt sen vastustusta.

Ipsos UK:n poliittisen tutkimuksen johtaja Gideon Skinner kommentoi, että erityisesti vanhemmat ihmiset ja konservatiivit, jotka aiemmin saattoivat sivuuttaa mainitut ilmiöt, ovat vähitellen alkaneet vastustamaan niitä. Hän myös korosti, että vaikka mediassa näkyvä kulttuurisota on jakanut kansaa, suuri osa kansalaisista välttelee ääripäitä.

SUOMEN UUTISET