Vihreät ja vasemmistoliitto eivät hyväksy tieteen rahoituksen leikkauksia. Taloustieteen professori Matti Virén kuitenkin pohtii ovatko monet Suomen Akatemian rahoittamat hömppätutkimukset paremminkin jo veronmaksajille kalliiksi käyvää akateemisen piilotyöttömyyden hoitoa.


Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotuksien mukaan tiedetutkimuksen rahoitus on pienenemässä ensi vuonna 51 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna.
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) totesi viime viikolla, että pienennys johtuu pitkälti Veikkauksen varojen tippumisesta, sillä Veikkauksen vähentyvistä tuotoista saatavien varojen tilalle ei ole toistaiseksi löydetty korvaavaa tulonlähdettä.

Leikkaukset tulevat vaikuttamaan Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin. Viime vuonna Akatemia jakoi 426 miljoonaa erilaisiin tutkimushankkeisiin.

Edistyvätkö yhteiskunta ja tiede?

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on jo kiirehtinyt parkumaan tiedeleikkauksia blogissaan ja sosiaalisen median kanavilla. Twitterissä Ohisalo kirjoittaa, että leikkausta Suomen Akatemian kautta jaettavaan tutkimusrahoitukseen ”ei voi hyväksyä’.

Myös vasemmistoliitto vastustaa tutkimusleikkauksia.

Taloustieteen professori Matti Virén kiinnittää huomiota tutkimuksen kohteisiin ja sisältöihin ennen niiden rahoitusta. Twitterissä Ohisalon Twiitin jakanut Virén esittää retorisen kysymyksen, ovatko monet Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet enemmänkin superkallista akateemisen piilotyöttömyyden hoitoa aikana, jona valitetaan työvoimapulaa.

– Kertoisiko joku, miten tiede & suomalainen yhteiskunta edistyvät näillä Akatemian hankkeilla, Viren tiedustelee ja nostaa esille joitakin Suomen Akatemian tuoreimpia rahoituspäätöksiä.

Kehollisen kohtaamisen politiikkaan lähes puoli miljoonaa

Akatemia on äskettäin myöntänyt peräti 497 044 euron rahoituksen monivuotiselle hankkeelle, jossa tutkitaan Kehollisten kohtaamisten politiikkaa turvapaikan hakemisessa. Tutkimusta tehdään neljä vuotta vuosien 2021-2025 aikana.

Yhteensä 480 006 euroa – jälleen lähes puoli miljoonaa euroa – Akatemialta heltisi tutkimukseen, jossa tarkastellaan vuosina 2021-2025 lasten ekologista mielikuvittelua ja sen pedagogista edistämistä lisättyä todellisuutta hyödyntävän tarinoinnin kautta.

Nyky-Venäjän meditoituneen feminismin monivuotiseen tutkimukseen on myönnetty 479 081 euroa.

Suomen Uutiset on aiemmin kertonut, miten Suomen Akatemialta irtoaa satojatuhansia euroja esimerkiksi kehopositiivisuuden, kurittoman feminismin, queer-aktivismin ja nuorison ilmastoahdistuksen tutkimiseen.

Missä ovat kansalaisia kiinnostavat tutkimukset?

Myös KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera on aiemmin kiinnittänyt huomiota Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin. Blogissaan Vahtera kertoo, että hänen viime kesänsä meni pilalle hänen selvitettyään, mihin kaikkeen julkista tahaa törsätään.

– Missä ovat kansalaisia oikeasti kiinnostavat tutkimukset? Vahtera hämmästelee tutkimushankkeita, joissa vilisee tavan sukankuluttajalle outoja käsitteitä, kuten fenomenologia, eksistentialismi, transsendenssi, mielenfilosofia ja feministinen filosofia.

Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa esiintyy vähänlaisesti mainintoja tutkimusaiheista, jotka koskettaisivat edes välillisesti tavan kansalaisen elämää.

– Vihreiden mukaan tiede, tutkimus ja sivistys ovat arvokkaita itsessään. Juuri tällainen näkökulma johtaa hömppätutkimuksen lisääntymiseen, Vahtera kirjoittaa.

SUOMEN UUTISET