Länsimaisilla demokratioilla ei mene juuri kovinkaan hyvin, ainakaan taloudellisessa mielessä. EU:n ns. liittovaltiosopimus takaa, että kaikilla menee tasaisen huonosti. Yksittäisissä valtioissa taas vaikuttaa yhteiskuntasopimus eli vapaaehtoinen sopimus tai suostuminen, joka tarkoittaa, että yksilö luopuu joistakin oikeuksistaan sen vastikkeeksi, että yhteisö antaa hänelle jotain muuta tilalle. Meiltä viedään osa rahoistamme, mutta vastikkeeksi saamme koulutusta, terveydenhoitoa, lakia ja järjestystä.

Nyt nämäkin vastikkeelliset palvelut ovat vaarassa, kun keskittäminen jatkuu Brysseliin. Ja onko sitten oikein, että Euroopan ulkopuolelta erilaisista hallintomuodoista mm. diktatuurivaltioista kotoisin tulevat opiskelijat tai pakolaiset ovat vaatimassa järjestelmämme mukaisia oikeuksia ilman velvollisuuksia?  Voi olla ainakin eräiden puolueiden tuntemasta vastikkeettomasta auttamishalusta päätellen, muttei perussuomalaisen ideologian perusteella. Me haluamme ratkaista ongelmat heidän omissa valtioissaan ja tarvittaessa opettaa perusteellista demokratiaa, jos oma moraali tai uskonto ei sitä tunne.

Nyt Suomessa suuri muutospaine on suunnattu kuntien itsemääräämisoikeuden rajaamiselle, vaikka todellinen ongelma vallitsee terveyden- ja sairaanhoidon sektorilla johtuen ikääntymisestä ja aikaisempien hallitusten tekemistä virheistä vuosikymmenien varrella. Eikö olisi oikeudenmukaisempaa ja helpommin toteutettavissa, että Suomen valtio ottaisi terveyden- ja sairaanhoidon omaksi tehtäväkseen? Jokainen kunta voisi ihan itse määrätä omat rajansa ja kunnan kehittämisen strategiansa niillä vahvuuksilla mitä kunta omaa ja itselleen määrittelee, ja kuntalainen hurraa ja maksaa oman kunnan hyvinvoinnista.

Viimeaikoina myös on paljastunut todelliset syyt kokoomuksen ja SDP:n voimakkaille uudistushaluille. Selvitysten mukaan heidän valtansa kasvaisi kuntien pakkoliitoksilla, kun nykyisten kuntien, maaseudun ja syrjäkulmien ongelmat kuuluisivat entistä vaimeampina heidän lasitorneihinsa puolestapuhujien harvetessa keskittämisen seurauksena. Ja laitkin rikkaat muovaavat haluamikseen kertoo hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam raportissaan tammikuun 21. päivänä. Katso myös virsi 440 vanhasta virsikirjasta.

Martti Mölsä (ps.)
kansanedustaja