Tagi: Martti Mölsä

MATTI MATIKAINEN

Ryhmänjohtaja Leena Meri kertasi Tuumaustunnilla torstain kyselytunnilla tapahtunutta hämmentävää sananvaihtoa. Asia koski perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiinsa nostamaa suursäätiöiden ja varakkaiden yhdistysten verotusta.  Lue lisää >

Kaksikymmentäyksi kansanedustajaa ilmoitti jättävänsä perussuomalaisten eduskuntaryhmän. He perustavat Uusi vaihtoehto -nimisen ryhmän. He ilmoittivat asian kirjallisesti tiistaina kello 13 alkaneessa eduskuntaryhmän kokouksessa.  Lue lisää >

maaliskuu 24, 201710:21

Mölsä: Maaseudun tyhjentäjät

KOLUMNI Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Hallituksen esitys sisältää useita, erityyppisiä muutosehdotuksia, joiden tavoitteena on sujuvoittaa ja vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä. Ehdotukset perustuvat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksiin.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) juonii yhä digivalvontaa Suomen liikenteeseen – nyt yksityisteille. Samalla Berner aikoo muuttaa yksityisteillä ajamisen luvanvaraiseksi ja maksulliseksi. Bernerin juonesta varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Martti Mölsä.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkaisi 26.1.2017 luonnoksen hallituksen esityksestä eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan jatkossa ulkopuolisten yksityistienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista ja maksullista.  Lue lisää >

Matti Matikainen

Kansanedustaja Martti Mölsältä (ps.) ei heru ymmärrystä ministeri Anne Bernerin (kesk.) esittelemälle liikenneselvitykselle. Mölsän mukaan teiden yhtiöittäminen tarkoittaisi Kehä kolmosen ulkopuolisille alueille kuoliniskua.  Lue lisää >

Pirkanmaalainen kansanedustaja Martti Mölsä (ps.) on tehnyt pitkän päivätyön paskalain korjaamisessa. Lain suunnittelussa tarvittiin hänen asiantuntemustaan, jonka hän oli kerännyt vuosikymmenten kokemuksella rakennusmestarina, rakennustarkastajana ja rakennusalan yrittäjänä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Maamme energiapolitiikka kärsi epäjohdonmukaisuudesta ja ennustamattomuudesta ennen nykyistä hallitusta ja meneillään olevaa vaalikautta. Pystyimme perustellusti väittämään, että Suomen energiapolitiikka ei palvellut yhteiskunnan kokonaisetua, sillä energiapolitiikkamme perustui antiikkiseen ajatteluun ja puutteellisesti tutkittuun tietoon, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Martti Mölsä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA Pekka Sakki

Viime vuosien kuuma peruna, niin sanottu ”paskalaki” puhutti eduskuntaa jälleen keskiviikkona. Tällä kerralla puhuttiin lähetekeskustelussa hallituksen tuoreesta esityksestä, joka ratkaisi aiempien hallitusten luomat ongelmat.  Lue lisää >

KOMMENTTI | Kansanedustaja Martti Mölsä kysyy kirjoituksessaan, miksi verorahoilla kiihdytetään muuttovirtaa kasvukeskuksiin.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Jätevesiasetus lievenee ennen kaikkea perussuomalaisten ansiosta, ei yksin ympäristöministeriön vuoksi. Tätä mieltä on perussuomalaisten kansanedustaja Martti Mölsä, rakennusalan asiantuntija eduskunnan ympäristövaliokunnassa.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus. Luvassa lukuisia lievennyksiä Kansanedustaja Martti Mölsällä on ollut merkittävä rooli ministeriön ehdotuksen valmistelussa. Mölsä toimii perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ympäristövaliokunnan valiokuntavastaavana ja tästä syystä hänet valittiin perussuomalaisten edustajaksi...  Lue lisää >

Eduskunta on järjestäytynyt lopullisesti virallisiin toimielimiin. Tärkein valinta oli kansanedustajien jäsenyys valiokunnissa, joissa kansanedustajat tekevät suurimman osan työstään. Perussuomalaisten kansanedustajista moni sai hyvän vaikuttamispaikan heti ensimmäisellä eduskuntakaudellaan. Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Simon Elo valittiin jäseneksi sekä suureen valiokuntaan että perustuslakivaliokuntaan. Suureen valiokuntaan valittiin myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, Mika Niikko, Anne Louhelainen ja niinikään ensimmäistä...  Lue lisää >