KOMMENTTI | Kansanedustaja Martti Mölsä kysyy kirjoituksessaan, miksi verorahoilla kiihdytetään muuttovirtaa kasvukeskuksiin.

Ympäristöministeriö esittää budjettiehdotuksessaan Helsingin seudun MAL-sopimuskunnille määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 20 miljoonaa euroa. Lisäksi kaikille MAL – sopimusalueille esitetään 15 miljoonaa euroa kunnallistekniikan rakentamisen avustuksiin. ARA-uustuotantoon ministeriö esittää 1 250 miljoonaa euroa korkotukivaltuuksia sekä takauslainavaltuuksia 285 miljoonaa euroa ja vielä erikseen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille valtiontakausta 100 miljoonan euron edestä.

Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistuu suurimpiin kasvukeskuksiin ja erityisesti Helsingin seudulle. Ja kun tiedämme, että tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kasvu näkyy jo vilkkautena alueen kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla ja rakentamisen volyymi on nyt niin korkealla, että työvoimasta ja resursseista alkaa jo olla pulaa, niin ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi verorahoilla tuetaan kasvavaa seutua ja kiihdytetään muuttovirtaa kasvukeskuksiin. Samalla kiihdytetään myös Helsingin seudun hiilijalanjälkeä aikana jolloin vihreät ja vasemmisto puhuvat ilmastomuutoksesta.

Kaikesta tästä seuraa myös entistä kalliimpia asuntoja ja entistä korkeampia vuokria. Aikoinaan asuntoministeri Krista Kiuru lupasi nopeasti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ilman valtion tukitoimia ja nopeasti. Ja kun vielä muistamme kuinka ay-liike käärii miljoonia vuokra-asuntoyhtiöstään ja asumistuet valuvat osinkoina liitoille, niin eipä silloinen ministeri tiennyt rahavirroista yhtään mitään.

Ay-liike on saanut viiden vuoden aikana lähes 50 miljoonaa euroa VVO:n vuokraosinkoja. Ammattiliitot kuittaavat vuokratuotoista verovapaat osingot. Vuokrien nousua maksatetaan suuressa määrin pienituloisille maksetuilla asumistuilla.

Tähän edellä kuvattuun kierteeseen on syytä paneutua huolella ja selvittää onko keskustan ministeri Kimmo Tiilikainen samoilla linjoilla.

MARTTI MÖLSÄ