Perussuomalaiset ympäristövaliokunnan jäsenet jättivät tänään valiokunnassa sekä vastalauseen Euroopan unionin ympäristömerkistä että eriävän mielipiteen Euroopan unionin rikkidirektiivistä. Valiokuntaryhmä sanoo olevansa täysin tietoinen siitä, että kyse on EU-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta.

– Olemme kuitenkin tämän sisältöisiä esityksiä johdonmukaisesti vastustaneet valiokunnassa sekä istuntosalissa,  ympäristövaliokunnan perussuomalaiset Martti Mölsä, Juha Väätäinen ja Jari Lindström sanovat.

Yritykset ja kansalaiset kärsivät

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä näkee nyt tehdyissä esityksissä monia uhkia ja haittapuolia. Osittain ne liittyvät kiinteästi hallituksen tekemiin aikaisempiin päätöksiin sekä nykyisiin toimiin.

– Hallitus on jo aikaisemmin nostanut sekä energiaveroja että turpeen ja metsähakkeen verotusta. Kaikki nämä ratkaisut vaikuttavat negatiivisesti joko kotimaisiin yrityksiin tai kansalaisiin.

– Jälleen kerran hallitus unohti itse asettamansa toimintaperiaatteen sekä EU:n ympäristömerkistä että ns. rikkidirektiivistä puhuttaessa, mistä koituu haittaa maamme yrityksille ja kilpailukyvylle, Mölsä, Väätäinen ja Lindström huomauttavat.

600 miljoonan euron lisälasku

Kolmikon mukaan yksi suora ja välitön haitta on suomalaisten yritysten tuonti- sekä vientikustannusten iso nousu.

– Kustannuslisät kasvaisivat jopa 600 miljoonaan euroon vuodessa rikkidirektiivin astuessa voimaan 2015. Toisaalta rikkidirektiivin ansioista tai juuri sen myötä katoaa ainakin osa kaupan ja vientiteollisuuden työpaikkoja.

Kilpailukyky unohdettu

Perussuomalaisten mielestä hallituksen tulee varmistaa, ettei näitä energiaratkaisuja maksateta kansalaisilla eikä muutoinkaan tehdä vastoin kansallisia intressejämme.

– Nyt näin jo osittain tapahtuu, muun muassa siksi, että hallitus hyväksyi maallemme epäedullisen ilmastosopimuksen Durbanissa vuonna 2011. Kokonaisuudessaan esityksissä unohdettiin jälleen kerran uusien ympäristömääräysten kokonaispanos sekä seuraamus teollisuutemme kilpailukyvylle ja yrityksille, Mölsä, Väätäinen ja Lindström linjaavat.

PS VERKKOTOIMITUS