Kansanedustaja Martti Mölsältä (ps.) ei heru ymmärrystä ministeri Anne Bernerin (kesk.) esittelemälle liikenneselvitykselle. Mölsän mukaan teiden yhtiöittäminen tarkoittaisi Kehä kolmosen ulkopuolisille alueille kuoliniskua.

– Bernerin esittelemästä selvityksestä ei ole löydettävissä mitään positiivista asiaa. Valtion teiden yhtiöittäminen on lopullinen kuolinisku kehäkolmosen ulkopuolelle ja varsinkin maaseudulle, Mölsä kirjoittaa blogissaan.

Suunnitellut muutokset osuisivat kipeästi maaseudulla asuvien kukkaroon.

– Harvaan asutulla alueella muutos johtaisi mm. siihen, että muutaman tuhannen euron arvoiset autot, jotka ovat välttämättömiä maaseudulla asumisen kannalta, joutuisivat saman hinnoittelun piiriin uusien autojen kanssa ja sen seurauksena eriarvoisuus vain lisääntyisi.

Yhtiöittämisen hyötyjä on perusteltu rahoituksen saatavuuden helpottamisella. Mölsä ei näe asiaa samalla tavalla. Hän on huolissaan kuljetusyrittäjien kustannusten kasvusta.

– En näe, että yhtiöittäminen toisi tiestön rahoitukseen selviä hyötyjä. On oletettavaa, että kustannukset nousevat kuljetusalan yrityksillä, jotka harjoittavat kuljetustoimintaa esimerkiksi henkilö- ja autopakettiautolla.

– Pienyrittäjällä, joka käyttää toiminnassaan paljon henkilöautoa, kustannukset nousevat.

Mölsä muistuttaa myös, että lisäksi juuri auton hankkinut yrittäjä kärsisi autoveron poistosta auton arvonalenemisen.

SUOMEN UUTISET