Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Mölsä, Jari Lindström ja Juha Väätäinen eivät kannata Euroopan komission esittämää jätedirektiiviehdotusta.

Kolmikko tyrmää suoralta kädeltä tänään valiokunnassa käsittelyssä olleen esityksen ns. kiertotalouspaketista, johon he jättivät eriävän mielipiteensä.

– Jäteraaka-aineen käyttäminen minkä tahansa kokonaan uuden tuotteen tai hyödykkeen valmistamiseen tulisi aina katsoa kierrätykseksi. Polttoainetta uutena tuotteena ei voi perustellusti asettaa huonompaan asemaan kuin jotakin muuta, esimerkiksi kosmetiikkateollisuuden tuotetta, Mölsä, Lindström ja Väätäinen huomauttavat.

Esitys ei turvaa
biopolttoaineiden kehittämistä

Perussuomalaiset ovat puolustaneet muun muassa biopolttoainetuotantoa ja sen toimintaedellytyksiä.

– Tämän asian eteen on syytä ponnistella voimakkaasti, vaikka kierrätyksen määritelmästä rajattiin jo vuoden 2008 direktiivissä tarkoituksellisesti pois polttoaineen valmistaminen jätteestä. Tilanne on yhä edelleen se, että kyseessä on esitys, joka ei välttämättä turvaa biopolttoaineiden asemaa ja kehittämistä unionissa.

Ylimääräisiä velvoitteita
teollisuudelle

Perussuomalaiset huomauttavat, että kyse on isosta kokonaisuudesta, jolla tulee olemaan vaikutuksia maamme teollisuudelle ylimääräisten velvoitteiden muodossa.

– Nyt esitetyt muutokset kierrätysmääritelmiin ovat selvässä ristiriidassa sekä maamme biotaloustavoitteiden että myös kansantalouden kehittämistavoitteiden kanssa. Pahimmassa tapauksessa tällainen kehitys voi estää jätteen hyödyntämistä resurssiviisaasti. Suomeksi sanottuna tämä voi aiheuttaa muun muassa sen, että betonimursketta ei voitaisi enää käyttää tierakentamisessa. Tämänkaltaista kehitystä perussuomalaiset eivät voi olla tukemassa, kolmikko painottaa.

PS VERKKOTOIMITUS