Maamme energiapolitiikka kärsi epäjohdonmukaisuudesta ja ennustamattomuudesta ennen nykyistä hallitusta ja meneillään olevaa vaalikautta. Pystyimme perustellusti väittämään, että Suomen energiapolitiikka ei palvellut yhteiskunnan kokonaisetua, sillä energiapolitiikkamme perustui antiikkiseen ajatteluun ja puutteellisesti tutkittuun tietoon, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Martti Mölsä.

– Nyt energiapolitiikkaamme on tullut poukkoilevan päätöksenteon sijaan vaalikausien yli kestävää ennakoitavuutta. Oivallisena esimerkkinä tästä toimii nykyisen hallituksen uunituoreet linjaukset kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta.

Tuulivoimasta tehdään riippumaton selvitys

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä kotimaisten energialähteiden kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa ei pidä heikentää.

– Samoin meidän on nähtävä energia ihan uudella tavalla. On nähtävä kuusen oksa kemianteollisuuden tuotteena, josta voidaan tehdä vaikka meikkejä, puru ja lastut biopolttoaineina ja vesi lämmönlähteenä. Onneksi kaikki tämä on otettu huomioon nyt keskustelussa olevassa hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa, Mölsä toteaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee myös, että hyödyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä siihen perustuvaa vientiteollisuutta voimme oikaista merkittävästi kauppatasettamme.

– Strategiassa osuvasti todetaan, että jatkossakin on huolehdittava vientiteollisuutemme logistiikkakustannusten kohtuullisuudesta, mikä voidaan varmistaa esimerkiksi raskaan liikenteen verokompensaatiolla. Energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen edistää maamme talouskasvua ja tuottaa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Nämä työpaikat syntyvät pääasiassa haja-asutusalueille, mikä mahdollistaa osaltaan maaseudun pitämisen elinvoimaisena ja asuttuna.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tyytyväinen linjauksesta, että uusia tuulivoimatukiratkaisuja ei nyt tehdä – vaan tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista tehdään riippumaton selvitys ennen kuin jatkosta päätetään.

Lisää puurakentamista

Perussuomalaiset haluaa roimasti lisää puurakentamista. Suomi voisi olla puurakentamisen suunnannäyttäjä koko Euroopassa.

– Ala on merkittävä tekijä, se työllistää runsaasti ihmisiä joko suoraan tai välillisesti. Puusta valmistettavat tuotteet ovat kestäviä ja hiiltä sitovia. Ne vaikuttavat positiivisesti hiilitaseeseen. Puurakentamisen merkittävä lisäys tukee hallituksen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Energiaomavaraisuus aina vain tärkeämpää

Viimeaikainen kansainvälisen politiikan epävarmuus on palauttanut kaikkien mieliin energiaomavaraisuuden tärkeyden myös huoltovarmuutemme näkökulmasta.

– Me perussuomalaiset olemme tyytyväisiä, että hallitus nosti energiaomavaraisuuden lisäämisen energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. On syytä muistaa, että kylmien säiden ja pitkien välimatkojen Suomessa energiaa on oltava aina saatavilla ja sen on oltava kohtuuhintaista. Tämäkin näkökulma on onneksi mukana myös nyt uudistetuissa linjauksissa, ryhmän tiedotteessa todetaan.

Taakanjakoehdotus kohtuuton Suomelle

Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavat keskeisesti myös kansainväliset päästötavoitteet ja erinäiset sopimukset. Viimeisimpänä Pariisin ilmastokokouksessa tehty maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka keskeisenä tavoitteena on rajoittaa keskilämpötilan nousu maapallolla alle kahteen asteeseen.

– Tämä linjaus sopii niin perussuomalaisille kuin koko hallitukselle. Sen sijaan kesällä EU-komissiolta tullut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin liittyvä niin sanottu ei-päästökauppasektorin taakanjakoehdotus ei sellaisenaan sovi perussuomalaisille. Komission ehdotuksessa Suomelle on asetettu kohtuuttoman korkea 39% päästövähennysvelvoite, joka tulee toteutuessaan nostamaan suomalaisen teollisuuden kustannuksia ja näin heikentämään alan työllisyyttä.

– Me vaadimme, että hallitus hyödyntää kaikkia käytössä olevia joustomekanismeja täysimääräisesti ennen kuin komission esitystä voidaan edes harkita hyväksyttäväksi, perussuomalaiset painottavat.

Lisää vähäpäästöisiä autoja markkinoille

Hallituksen tavoite Cleantech-alan kasvattamiseksi on erittäin kunnianhimoinen, mutta tarpeellinen. Kotimarkkinat ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Valtion tulee edesauttaa esimerkiksi liikenteen siirtymistä hybridi- ja sähköautoihin, jotta saadaan kriittinen massa tämän autokannan nopeaan kasvattamiseen.

– Energiantuotannon kulmakivet ovat omavaraisuus, tuotantovarmuus, kohtuuhintaisuus ja vähäpäästöisyys. Kun nämä neljä kulmaa huomioidaan, meillä on Suomessa energia- ja ilmastosektorilla paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää, ryhmä toteaa.

SUOMEN UUTISET